Peter Van Ostaeyen

Bestudeert de impact van demografische evoluties op het businessmodel van de retailer. In deze context publiceerde hij reeds voor diverse internationale universiteiten en helpt hij retailers met het in kaart brengen van bedreigingen en opportuniteiten vanuit demografisch oogpunt. Peter is tevens actief als Business Manager Retail bij HR-dienstverlener SD Worx.