Consumenten slikken ING en Caterpillar door

Consumenten slikken ING en Caterpillar door

Het Belgische consumentenvertrouwen heeft zich in november 2016 hersteld van de terugval uit september en oktober. Toen kreeg het nog een dip na berichten over een zware herstructurering bij ING en een bedrijfssluiting bij Caterpillar.

Zowat alle indicators evolueren positief

In september ging de barometer nog van -4 punten naar -10 punten, om in oktober verder te verslechteren tot -13 punten. Het was toen geleden van eind 2014 dat de graadmeter nog zo fel doorzakte. In november volgde echter een sterk herstel naar -7 punten, waarmee de indicator terug uitkwam op het niveau van maart.

 

Zowat alle aspecten van het consumentenvertrouwen zagen er beter uit: de vrees voor werkloosheid nam gevoelig af, de inschatting van de algemene economische toestand verbeterde en de financiële toestand van de gezinnen gaat erop vooruit. Alleen zou er minder ruimte zijn om bijkomend te sparen.

 

De Nationale Bank meet elke maand het consumentenvertrouwen via een enquête bij een wisselende steekproef van 1.850 gezinnen en vraagt hen hoe ze de evolutie van de economie en van de werkloosheid inschatten. Voorts wordt gepeild naar hun verwachtingen voor hun persoonlijke financiële situatie en hun spaarvermogen. Dit alles wordt vervolgens samengevat in één cijfer.