Consumentenvertrouwen heeft dip verteerd

Consumentenvertrouwen heeft dip verteerd

Het Belgische consumentenvertrouwen is er in december verder op vooruitgegaan, nadat het in november ook al mooi toegenomen was. De forse verslechtering die er in september en oktober nog was, is daarmee bijna volledig doorgeslikt.

Onheilsberichten zijn doorgeslikt

De indicator van de Nationale Bank van België verbeterde in december van -7 naar -5, wat betekent dat er 5% meer pessimisten dan optimisten zijn. In september en oktober was de indicator van -4 over -10 gezakt naar -13, maar in november stond de aanwijzer alweer op -7. De mentale klap die berichten over de zware herstructurering bij ING en de sluiting van Caterpillar was, lijkt inmiddels alweer verteerd.

 

Consumenten schatten vooral de algemene economische omgeving veel beter in: zo is de vrees voor een stijging van de werkloosheid in de komende twaalf maanden sterk afgenomen. Gezinnen verwachten wel dat hun financiële situatie in die periode licht zal achteruitgaan, maar ook dat ze iets meer zullen kunnen sparen.

 

De Nationale Bank baseert haar barometer op een enquête bij een wisselende steekproef van 1.850 gezinnen. Hun inschatting van de evolutie van de economie, de werkloosheid, hun persoonlijke financiële situatie en hun spaarvermogen wordt samengevat in één cijfer.