Consumentenvertrouwen stabiliseert in augustus

Consumentenvertrouwen stabiliseert in augustus

Het Belgische consumentenvertrouwen maakte in augustus 2016 een pas op de plaats. Daarmee wordt minstens een pauze ingelast na de stelselmatige verbeteringen in juni en juli.

Vrees voor werkloosheid neemt toe

De voorbije maand bleef de globale score voor het consumentenvertrouwen steken op -4 punten, terwijl die tussen begin juni en eind juli nog verbeterd was van -8 naar -4. De algemene economische vooruitzichten kenden een lichte vooruigang, maar die vooruitgang werd geneutraliseerd door een licht toegenomen vrees voor een stijging van de werkloosheid en door de verwachting van de gezinnen dat ze minder zullen kunnen sparen.

 

De Nationale Bank vraagt elke maand aan een wisselende steekproef van 1.850 gezinnen hoe ze de evolutie van de economie en van de werkloosheid inschatten en wat ze verwachten voor hun persoonlijke financiële situatie en hun spaarvermogen. Dit alles vat de NBB vervolgens samen in één cijfer. -4 betekent dat er vier procent méér mensen een negatieve kijk op de zaak hebben dan dat er positievelingen zijn.