Consumentenvertrouwen valt licht terug

Consumentenvertrouwen valt licht terug

Het vertrouwen van de Nederlandse consumenten is in februari 2015 lichtjes gezakt: de barometer van het Centraal Bureau voor de Statistiek zakte immers van -6 naar -7. Een echte verandering op de koopbereidheid zou dit echter niet hebben.

Iets beter dan langjarig gemiddelde

De -7 op de barometer betekent dat het percentage pessimisten in februari 7% hoger lag dan het aantal optimisten. Dat is nog altijd iets beter dan het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8%), maar al heel wat beter dan het dieptepunt van -44 dat bereikt werd in februari 2013.

 

De lichte achteruitgang wordt veroorzaakt door een minder gunstige inschatting over de toekomstige economische situatie. Die deelindicator zakte de jongste maand immers van -5 punten naar -2 punten. Dat komt vooral omdat consumenten een stuk pessimistischer zijn geworden over de evolutie van de werkloosheid.

 

De koopbereidheid veranderde echter niet: deze deelindicator van het consumentenvertrouwen bleef op -9 hangen.

 

Gedaalde autoverkoop weegt op uitgaven

Intussen blijkt dat de Nederlandse consument in december 2014 0,5 procent meer heeft uitgegeven aan goederen en diensten dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het was meteen de derde maand op rij met een lichte stijging.

 

Die gestegen bestedingen gingen vooral naar voeding- en genotsmiddelen (0,6% meer dan een jaar eerder), naar diensten zoals huur, reizen, restaurants of kappers, en kosten voor telefoon en verzekeringen (0,9% meer dan een jaar eerder).

 

De uitgaven voor duurzame goederen lagen daarentegen 1,8% lager dan een jaar eerder. Dat had grotendeels te maken met de sterke verkoop van auto’s in december 2013, toen de consument anticipeerde op het aflopen van belastingvoordelen per 1 januari 2014. Anders was het met de verkoop van fietsen: die liep in december wel goed door de promotie van bedrijfsfietsen.

Tags: