Consumentenvertrouwen voor het eerst omhoog in 2016

Consumentenvertrouwen voor het eerst omhoog in 2016

De afkalving van het Belgische consumentenvertrouwen is gestopt: voor het eerst in zeven maanden tekende de Nationale Bank een verbetering op. De vooruitgang is vooral het gevolg van minder pessimistische vooruitzichten inzake werkloosheid.

Negatieve reeks wordt afgebroken

Globaal zit de indicator van de nationale bank nu op -6 punten, tegenover -8 in mei. Dat was meteen het laagste peil sinds oktober 2015. De versteviging van het consumentenvertrouwen is voornamelijk toe te schrijven aan minder pessimistische vooruitzichten van de consumenten ten aanzien van de werkloosheid in België. Voorts verwachten de Belgen ook een lichte verbetering van hun financiële mogelijkheden. Daar tegenover staat dan weer dat ze verwachten aanzienlijk minder te kunnen sparen.

 

De meting van het consumentenvertrouwen is gebaseerd op een enquête die de Nationale Bank maandelijks afneemt bij een wisselend panel van 1.850 gezinnen. Hen wordt gevraagd hoe ze de evolutie van de economie en van de werkloosheid inschatten. Voorts wordt gepeild naar hun verwachtingen voor hun persoonlijke financiële situatie en hun spaarvermogen. Dit alles wordt vervolgens samengevat in één cijfer.