Detailhandel Nederland vreest voor onveilige winkelstraten

Detailhandel Nederland vreest voor onveilige winkelstraten

Detailhandel Nederland vreest dat er in de toekomst meer criminaliteit zal plaatsvinden in winkelstraten, nu bepaalde initiatieven geschrapt worden in de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Bepaalde subsidies, die veilige winkelstraten moeten garanderen, zouden in de nieuwe begroting verdwijnen. Detailhandel Nederland is voornamelijk niet te spreken over de stopzetting van de subsidie voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dankzij die subsidie kan er immers goed samengewerkt worden tussen gemeenten, politie en de winkeliers, meent Detailhandel Nederland.


"De winkelier dreigt volledig verantwoordelijk gemaakt te worden voor de veiligheid in en om de winkel. En dat terwijl we weten dat we moeten samenwerken om veiligheid te waarborgen. Juist op die samenwerking wordt nu gekort", zegt Bert van Steeg, secretaris Winkelcriminaliteit bij Detailhandel Nederland.


Volgens hem wordt er een onverantwoord risico genomen door dergelijke initiatieven stop te zetten, terwijl er net wordt gevraagd om een extra financiële impuls om de veiligheid in de samenleving te garanderen.


"Met de subsidies zijn goede resultaten behaald en winkelstraten zijn veiliger geworden. Nu worden ze zonder visie op de toekomst weggestreept. Je hebt geen glazen bol nodig om je te realiseren welke gevolgen dat heeft voor de veiligheid in en om de winkel."

Tags: