Drie procent minder winkels in Antwerpen

Drie procent minder winkels in Antwerpen

In de Antwerpse winkelgebieden is het aantal commerciële panden de voorbije tien jaar met 3% gedaald. Vooral het aantal klassieke winkels, die producten als cd’s, kleding of huishoudartikelen verkopen, is gedaald.

Stabiele leegstand

Ondanks de daling van het aantal winkels blijft de leegstand in de stad toch stabiel op ongeveer 12%. Dat komt omdat panden na verloop van tijd worden omgebouwd naar een niet-commerciële functie, zoals een woning. In de Diamantwijk en het station Antwerpen-Centraal nam de leegstand wel nog toe de voorbije jaren, onder meer door de werken aan de Leien.

 

Andere winkelstraten zijn er dan weer in geslaagd om een andere invulling te vinden. Zo wisten de winkelgebieden Offerandestraat-Dambruggestraat (Antwerpen-Noord) en de Abdijstraat-Den TIR (Kiel) zich om te vormen naar winkelstraten die zich vooral richten op het lokale publiek, waarbij ze afstapten van de invulling van een klassieke winkelstraat. Zo namen heel wat jonge Marokkaanse en Turkse ondernemers hun intrek in de Abdijstraat.

 

In de baanwinkelgebieden doen de traditionele ketens het dan weer wel goed. Zij blijven populaire locaties voor nieuwe filialen, wat ervoor zorgt dat de leegstand in die gebieden laag blijft.

 

Blijven inzetten op versterking

Het aantal "imagoverlagende" winkels is gedaald onder de grens van 5% van het winkelaanbod. “In heel wat lokale kernen die de voorbije jaren een negatieve impact ondervonden van een te hoog aanbod aan imagoverlagende winkels, is dat probleem nu zeer sterk verminderd”, schrijft de stad in een driejaarlijks rapport over de commerciële activiteiten in Antwerpen. Dat zal ongetwijfeld als muziek in de oren klinken bij het stadsbestuur, dat een tijdje terug een taks op imagoverlagende winkels, zoals nachtwinkels, lanceerde.

 

“Deze meting toont dat we verder moeten inzetten op de versterking van onze winkelgebieden, en dit zowel in de Antwerpse binnenstad als in de districten”, concludeert schepen voor Middenstand Koen Kennis. “We blijven investeren in aantrekkelijke winkelstraten, mobiliteit en parkeren. We stimuleren ook investeringen van ondernemingen door vernieuwende concepten en internationale ketens naar Antwerpen te halen en door de renovatie van handelspanden te subsidiëren.”