Exploderende containerprijzen leiden tot hogere winkelprijzen

Shutterstock.com

Steeds meer ondernemers zitten met de handen in het haar door de spectaculair gestegen containerprijzen. Die zijn in de eerste plaats een gevolg van de coronacrisis, al spelen nog andere elementen een rol.

 

Vertienvoudiging

Belgische bedrijven betalen vandaag tot het tienvoudige voor het transport van een zeecontainer met goederen uit China. “Waar we vroeger 1.800 tot 2.200 dollar betaalden om een container van 40 voet te verschepen, kost die nu soms tot 24.000 dollar”, beaamt Nikolas Van der Veken van Fitnessking in De Standaard. Het betekent dat de winstmarge sterk onder druk komt.

 

Naast de prijsstijgingen, kampen de ondernemers nog met een bijkomend probleem: heel wat containers lopen vertraging op en arriveren ettelijke weken later dan gepland. ‘We hebben nog amper bureaulampen en de kerstartikelen dreigen te laat te komen’, zegt Jens Govaert van Molecule.

 

Bovenstaande voorbeelden zijn geen uitzonderingen. De aanvoerlijnen van zowat alle producten die per container verscheept worden, zijn grondig verstoord door vertragingen en torenhoge prijzen.

 

Corona

Transporteconoom Thierry Vanelslander wijst naar de coronpandemie als belangrijkste oorzaak. “Nadat de lockdowns fabrieken en havens wereldwijd hebben doen stilvallen, is er een dubbele inhaalbeweging op gang gekomen. Nieuwe orders en al bestelde producten moesten tegelijk de boot op, en veel bedrijven wilden ook nog een extra voorraad aanleggen.” Kortom, er is een enorme vraag naar goederen, maar slechts een beperkt aantal containers en schepen. Bovendien kunnen de  havens niet volgen, ook al omdat enkele belangrijke Aziatische havens door nieuwe corona-uitbraken al een paar keer tijdelijk stilvielen. De vaccinatiegraad in China is immers nog steeds erg laag.

 

Hoewel de blokkering van het Suez-kanaal door het gestrande containerschip Ever Given al enkele maanden achter ons ligt, laten ook de gevolgen van die gebeurtenis zich volgens experts nog steeds voelen. In maart raakte het het druk bevaren kanaal dagenlang versperd, waardoor een file van honderden schepen ontstond.

 

Hogere winkelprijzen

De hoge containerprijzen wegen uiteraard op het economisch herstel. “Mocht je een container vol diamanten verschepen, dan is die prijsstijging geen probleem. Maar tuinmeubelen bijvoorbeeld nemen veel plaats in, en de transportkosten wegen zwaar door. Als ze verder stijgen, is dat niet meer haalbaar”, zegt Govaert.

 

Wanneer komt de kentering? Zolang de coronapandemie niet onder controle is, zal het vrachtvervoer over zee verstoord blijven, meent Vanelslander. Vanuit verschillende hoeken wordt steeds meer met een kritisch oog gekeken naar de rederijen zelf. De sector wordt gedomineerd door slechts een handvol spelers, die wereldwijd opereren. Daardoor zitten ze momenteel in een luxepositie om hoge prijzen te vragen.