Franchiseformules in opkomst

Franchiseformules in opkomst

Franchiseformules drukken een steeds grotere stempel op het winkellandschap. Dat blijkt uit het derde themarapport Winkelgebied 2025 van ING Economisch Bureau.

Ketens van groot belang 

De aanwezigheid van franchisers in winkelgebieden is in de afgelopen tien jaar toegenomen. Het belang voor retailers om zich op deze manier te verenigen is groot: de vestigingen groeien gemiddeld sneller, het bedrijfsrisico wordt gedeeld en er is een kleiner startkapitaal nodig.

 

Daarnaast loopt het aantal zelfstandige winkels terug door de daling van consumentenbestedingen en de opkomst van webwinkels. Ook blijkt uit eerder onderzoek van de bank dat 60 procent van de consumenten de aanwezigheid van ketens belangrijk vindt in een winkelgebied.

 

Samenwerking aanscherpen

Het afnemende aantal voorbijgangers in winkelstraten zorgt er wel voor dat veel formules hun winkelformat aanpassen en hun locatiestrategie nader onderzoeken, blijkt uit het onderzoek. Om een gezichtsbepalende rol te blijven vervullen, moet volgens ING de rolverdeling tussen franchisegevers en -nemers worden verbeterd.


Voor franchisenemers zijn lokale profilering, belangenbehartiging en de samenwerking met andere retailers in de buurt immers het belangrijkst. Franchisegevers moeten op hun beurt meer aandacht besteden aan het leggen van verbindingen met andere formules en vastgoedpartijen en de aansturing van de franchisenemer op het vlak van zijn lokale profilering.

 

Deze samenwerking is noodzakelijk om de winkels een grotere meerwaarde te geven voor klanten, zegt Dirk Visser van ING Zakelijke arrangementen. “De evolutie van het vestigingenbestand en het bedieningsmodel van franchiseformules, gekoppeld aan lokaal ondernemerschap, zorgt dat formules relevant blijven voor winkelgebieden. Het faciliteren van shop-in-shopconcepten en gebruik van nieuwe technologie op de winkelvloer draagt bij aan de vernieuwing die binnen franchisevestigingen nodig is”.

 

Persoonlijk advies vs. internet

In de branches waar het belang van internet toeneemt, zoals in de detailhandel, verandert de rol van vestigingen. In sommige gevallen wordt een winkel een showroom, maar in andere gevallen komt de nadruk sterker te liggen op persoonlijk advies.

 

Verwacht wordt niettemin dat het online marktaandeel van veel productgroepen sterk zal blijven stijgen. Vooral boeken, muziek, films en games zullen bijna alleen nog via webwinkels verkocht worden. Voeding, persoonlijke verzorging en kleding zal waarschijnlijk voor het grootste gedeelte wel in winkels verkocht worden.

 

In totaal kent Nederland 30.000 franchisevestigingen, waarvan 75 procent in winkelgebieden zijn gevestigd. 

Tags: