Franchiseverenigingen bundelen krachten

Franchiseverenigingen bundelen krachten

Verschillende franchiseverenigingen uit Nederland hebben besloten om samen te werken onder de nieuwe koepel 'Franchisenemers Alliantie Nederland'. Zo willen ze meer druk uitoefenen op onder andere Europees niveau.

Creëren van een gelijk speelveld

Het belangrijkste doel van de Franchisenemers Alliantie Nederland, oftewel FANed, is het bereiken van een gelijk speelveld tussen franchisegever en franchisenemer. Hiermee bedoelt de organisatie voor en tijdens een samenwerking, maar ook nadat de samenwerking tussen beide partijen is stopgezet. Het gaat daarom lobbyen op nationaal niveau, maar ook op Europees niveau.


FANed heeft geconstateerd dat de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer steeds eenzijdiger wordt en er steeds minder ruimte is voor de ondernemer om zelfstandig te handelen. "Dat de samenwerking binnen franchising in alle branches en sectoren tot problemen leidt en er behoefte is aan het onderhouden en bevorderen van onderlinge contacten is de reden voor de alliantievorming. FANed is namelijk een unieke alliantie waarin de franchisenemersverenigingen uit verschillende sectoren en branches hun krachten bundelen om de komende jaren twee duidelijk omschreven doelen na te streven", schrijft de organisatie in een persbericht.

 

Ondersteuning van het Vakcentrum

Het voorlopig bestuur van FANed heeft daarnaast besloten om als ondersteuning momenteel samen te werken met het Vakcentrum. "Deze brancheorganisatie komt in haar lobby, gesteund door de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, al jaren op voor de belangen van franchisenemers in de foodretail."

 

FANed roept franchisenemersverenigingen op om zich aan te sluiten bij de alliantie om zo het draagvlak van de genomen initiatieven nog breder te maken.

Tags: