Grootste omzetgroei detailhandel in acht jaar

Grootste omzetgroei detailhandel in acht jaar

De detailhandel in Nederland is in 2016 het hardste gegroeid sinds acht jaar geleden de economische crisis uitbrak. De totale omzetgroei van de detailhandel bedroeg in 2016 1,9%, tegenover 1,4% het jaar ervoor.

Nog steeds niet op pre-crisis niveau

Ook het verkochte volume groeide in 2016 met 1,4% ten opzichte van een jaar eerder. In de foodsector steeg de omzet met 1,9%, binnen non-food was dat maar 0,9%. Online werd er wel maar liefst 19% meer omzet behaald dan een jaar geleden, zegt het Centraal Bureau voor Statistiek.

 

Toch is de Nederlandse detailhandel nog niet op het niveau van voor de crisis: ten opzichte van 2008 is de omzet nog steeds 4,3% lager. Dat is vooral te wijten aan de mindere resultaten van non-foodwinkels, waar de omzet momenteel 16% lager is dan in 2008. In de foodsector ligt de omzet immers bijna 12% hoger.