Heel wat fitnesscentra hebben gedragscode nog niet getekend

Heel wat fitnesscentra hebben gedragscode nog niet getekend

De nieuwe gedragscode voor fitnesscentra, die eind vorig jaar werd aangekondigd door minister van Consumentenzaken Kris Peeters, is voorlopig nog geen succes. Heel wat fitnesscentra hebben de gedragscode immers nog niet getekend.

 

“Meer duidelijkheid, transparantie en toelichting”

De nieuwe gedragscode moet ervoor zorgen dat abonnementen niet meer stilzwijgend worden verlengd, dat er verschillende contracten zijn voor klanten en dat een abonnement bij ziekte tijdelijk kan worden opgeschort of beëindigd.

 

Toen de gedragscode werd bekendgemaakt, toonden alle grote fitnesscentra zich positief en dus werd er uitgegaan van een maximale dekking, maar heel wat bedrijven hebben de gedragscode een maand later nog steeds niet getekend. Ook de grootste keten in België, Basic-Fit, heeft nog niet getekend. "Ze vragen meer duidelijkheid, transparantie en toelichting bij sommige artikels om misverstanden te vermijden", zegt Erik Van den Abeele van de fitnessfederatie in het Radio 2-programma 'De inspecteur'.

 

"De fitnesscentra hebben blijkbaar wat meer tijd nodig", geeft minister Peeters toe in het programma. "Men had mij voor de aankondiging gezegd dat zestig centra al hadden toegezegd, maar dat blijkt achteraf toch wat minder te zijn. We stellen wel vast dat de organisaties zich al meer gaan richten naar de gedragscode door bepaalde zaken te wijzigen."

 

Minister Peeters stelt dat hij de sector tijd wil geven om de code te ondertekenen, maar dat als het te lang duurt er bijkomende acties zullen komen.