Het Vakcentrum bundelt de krachten van franchisenemers

Het Vakcentrum bundelt de krachten van franchisenemers

Op 7 mei gaat een nieuwe, retailbrede vereniging van start, die zich sterk maakt voor franchisenemers. Initiatiefnemer is het Vakcentrum, dat een veel krachtiger geluid wil laten horen tegen franchisegevers.

Positieve reacties

Het initiatief om dit te gaan doen loopt al langer, maar vandaag maakt het Vakcentrum – dat zich primair richt op de belangen van ondernemers in food en FMCG – dit wereldkundig. "In januari dit jaar hebben we een rapport gepubliceerd waarin we melding maken van alle knelpunten in de relatie tussen franchisegevers en franchisenemers", zegt Theo Urselmann namens het Vakcentrum.

 

"Dit rapport heeft veel aandacht gekregen, ook van de politiek. In mei zal hierover ook in een Kamercommissie worden gesproken. We weten dat deze problematiek ook in non-food speelt, dus hebben we de afgelopen maanden de animo gepeild onder verenigingen van franchisenemers in non-foodsectoren of ze zich willen aansluiten bij ons initiatief."

 

"Daarop hebben we veel positieve reacties en toezeggingen gekregen. Vandaar dat we vanaf 7 mei officieel van start kunnen gaan", klinkt het. 7 mei is niet toevallig de 'Dag van het Vakcentrum'.

 

'Wetgeving noodzaak'

Beruchte knelpunten in de franchiserelatie zijn onder meer verkeerde exploitatieprognoses vanuit de franchisegever, eenzijdig toegevoegde aanpassingen in de contracten vlak voor de ondertekening, allerlei side-letters en verplichte geheimhoudingsverklaringen. Ook inhoudelijk zijn er belangenconflicten over zaken als kosten en marges, het gebruik van consumentendata, de verdeling van online omzet of het verwerven van meerdere vestigingspunten.

 

"Het zijn bekende knelpunten waarvoor eigenlijk wetgeving noodzakelijk is, om de rechten van franchisenemers beter te waarborgen", stelt Urselmann. "Deze nieuwe vereniging bundelt de krachten van verschillende verenigingen van franchisenemers om met één mond te spreken, ruis te voorkomen en ervoor te waken dat we tegen elkaar worden uitgespeeld."

 

De nieuwe vereniging is geïnspireerd op het reeds bestaande Vakcentrum Forum, waarbij de verschillende verenigingen van franchisenemers in de supermarktbranche al met elkaar overleggen. "Ook de vereniging van Jamin-franchisers zit daarbij aan tafel en dat is de basis die we nu verder uitbouwen door toevoeging van non-foodverenigingen", zegt Urselmann.

 

Nederland en België

Nu verschillende Nederlandse franchisegevers ook in het buitenland actief zijn, en dan vooral in België, rijst de vraag of ook Belgische ondernemers een stem krijgen in de nieuwe belangenbehartiger? "We benaderen het op formuleniveau, dus buitenlandse franchisers nemen we hierin mee", zegt Urselmann.

 

"Het accent zal op de Nederlandse situatie liggen, maar zeker in food heeft het Vakcentrum regelmatig overleg met Belgische verenigingen van franchisenemers", besluit hij.

Tags: