HR in de detailhandel: vandaag en morgen.

Hoe staat het nu met HR in de detailhandel?  Is er wel aandacht voor HR? Is het verloop er hoger dan elders? Vindt de sector voldoende werknemers?  En welke werknemers zijn dat dan?

We vroegen het aan Tom Permanne en Peter Van Ostaeyen, retail business partners van HR-dienstverlener SD Worx.

 

 

Personeelsverloop.

Tom Permanne: ‘Over het verloop in deze sector lopen de meningen uiteen. De ene vindt het hoog, de andere vindt het wel meevallen  Wij gingen eens kijken hoe het nu echt zit en deden daarvoor een beroep op de onderzoeken van het Kenniscentrum van SD Worx. 

 

Gemiddeld over alle sectoren in Belgie heen, komen we op een verloopcijfer van 14%. Maar in de detailhandel wordt dat meteen 21,34% of maar liefst 1 op de 5 werknemers!   De kloof wordt zelfs nog groter als we inzoomen op de fashionbranche van de detailhandel.  Hier ligt het verloop vaak aanzienlijk hoger, in sommige gevallen is het zelfs een veelvoud van het sectorgemiddelde.

 

Er zijn verschillende verklaringen.  Veel mensen zetten hier hun eerste stappen in de arbeidsmarkt of zien dit als een tijdelijke job om een periode te overbruggen. De sector telt ook veel jobstudenten en veel (deeltijdse) bijverdieners.

alt

Regionaal gezien, scoren de grote steden het slechtst qua verloop.  Zo tekent Antwerpen voor 26,63%, Namen voor 24,32% en Brussel strandt op de derde plaats met 21,54%. Ook de anciënniteit in de sector is laag: 46% is minder dan 2 jaar in dienst terwijl dit binnen de andere sectoren 33% is.

 

Een hoog verloop heeft heel wat nadelen. Het kost heel wat om nieuwe mensen te zoeken, te selecteren en aan te werven.  En dan mag je de opleidingskost niet vergeten.  Het duurt immers een hele tijd om nieuwe mensen in te werken. 

 

In deze context stellen we vast dat HR vandaag een belangrijkere rol begint te spelen in de sector. Een goed retentiebeleid in de retail is onlosmakelijk verbonden aan de eerstelijnsmanagers, vaak de store managers.  We zien dan ook een toegenomen bereidheid in de sector om hun winkelmanagers op te leiden op het vlak van leidinggeven en coaching. Een klimaat waarin mensen zichzelf kunnen ontwikkelen en een goede sfeer op de werkvloer zijn immers van cruciaal belang om mensen te motiveren.


Jong en dynamisch?

Peter Van Ostaeyen: "De distributiesector is een van de belangrijkste werkgevers voor jongeren, toch een kwetsbaar segment op de arbeidsmarkt. We zien in de distributiesector een vertegenwoordiging van 38% in de klasse van -29 jarigen, ruim meer dan een derde van de totale populatie!  In de andere sectoren ligt dit cijfer op 23% voor de –29 jarigen."

 

Dit fenomeen is voor een groot deel toe te schrijven aan de studenten die werkzaam zijn in deze sector. Bijkomend is er ook een grote instroom aan kort geschoolde mensen, zij worden on the job opgeleid en krijgen na verloop van tijd vaak kansen om door te groeien.

 

Diversiteit!

Retail is bij uitstek een vrouwelijke sector. Maar liefst 70% van de werknemers in deze branche zijn vrouwen, tegenover een gemiddelde vertegenwoordiging van 43% in de overige sectoren.

 

We zien wel duidelijk een onderscheid binnen de deelgebieden van de distributiesector. Zo vinden we de mannen eerder terug bij de doe-het-zelf zaken, elektrozaken en drankenhandels.  De vrouwen zijn dan weer prominent terug te vinden in de modezaken, parfumzaken en de hard discounters.

 

Ook voor allochtone werknemers biedt de detailhandel veel kansen, zeker in de grootsteden zien we een sterke vertegenwoordiging in het werknemersbestand.

 

Wat ook in het oog springt is het werkregime in de sector. Het aantal deeltijds tewerkgestelden zit met zijn 51% bijna dubbel zo hoog dan in andere sectoren.

 

War for talent….geen issue voor de detailhandel?

Tom Permanne: ‘De nood aan kortgeschoolde werknemers beschermt de sector ten dele tegen de krapte op de arbeidsmarkt. Waarom ervaart men dit dan niet altijd zo?

 

De oorzaak is enerzijds het grote verloop.  Sommige retailers zijn  continu op zoek naar nieuw personeel.  Anderzijds moeten we vaststellen dat er  in de detailhandel ook heel wat gespecialiseerde medewerkers aan de slag zijn, zoals informatici, HR medewerkers, aankopers, juristen, …

 

Veel van de grotere retailers zien we vandaag ook inzoomen op niches: gespecialiseerde fietsafdelingen met een eigen onderhoudsdienst, professionele tuinbouwafdelingen, optiekers met een full service, slagers, …

 

Het vinden van deze gespecialiseerde medewerkers is dikwijls niet zo eenvoudig.  We zien vandaag dan ook meer en meer retailers investeren in een uitgekiend HR beleid om de juiste medewerkers aan te trekken en te behouden. 

 

 

Meer informatie over HR in de retail? Neem contact op met de Retail Business Partners van SD Worx.

Tom Permanne                                                              Peter Van Ostaeyen
tom.permanne@sdworx.com                                       peter.vanostaeyen@sdworx.com
03/201.73.26                                                                 03/220.23.16
 

Tags: