ING duwt consumentenvertrouwen omlaag tot niveau 2014

ING duwt consumentenvertrouwen omlaag tot niveau 2014

Het Belgische consumentenvertrouwen is in oktober 2016 nog verder gedaald en zit nu op het niveau van eind 2014. De bekendmaking van enkele grote bedrijfsreorganisaties is hieraan niet vreemd.

Slecht nieuws weegt door

In september ging de barometer van de Nationale Bank van -4 naar -10 en kwam zo weer op het niveau van september 2015 terecht. In oktober verslechterde de toestand verder tot – 13: het was geleden van eind 2014 dat de graadmeter nog zo fel doorzakte. De bijkomende daling van het consumentenvertrouwen volgt op de bekendmaking van verdere herstructureringen in de financiële sector, waar vooral ING aankondigde zwaar te saneren. Eerder deden ook AXA en P&V dat.

 

Het nieuws had zijn weerslag op het gemoed van de consument: zijn prognoses over de evolutie van de algemene economische toestand en die van de werkloosheid werden minder rooskleurig. Dat was ook zo voor de inschatting van zijn persoonlijke financiële toestand, alleen zijn spaargedrag zou erop vooruitgaan.

 

De Nationale Bank meet elke maand het consumentenvertrouwen via een enquête bij een wisselende steekproef van 1.850 gezinnen. Hen wordt gevraagd hoe ze de evolutie van de economie en van de werkloosheid inschatten en wat ze verwachten voor hun persoonlijke financiële situatie en hun spaarvermogen. Dit alles wordt vervolgens samengevat in één cijfer.