Lichte omzetdaling voor Metro Group in eerste kwartaal

Lichte omzetdaling voor Metro Group in eerste kwartaal

De resultaten van de Duitse Metro Group zijn in het eerste kwartaal quasi stabiel gebleven ten opzichte van een jaar eerder. De winst viel wel sterk terug, maar dat was te wijten aan de verkoop van Metro Cash & Carry Vietnam in 2015.

Daling in Duitsland

De totale omzet daalde in het eerste kwartaal met 0,6% naar 16,986 miljard euro, maar op vergelijkbare basis was er sprake van een lichte groei van 0,1%. De grootste terugval was er in Duitsland, waar de omzet daalde met 1,8%. De internationale activiteiten bleven vrijwel stabiel.

 

De EBIT kwam in het eerste kwartaal uit op 733 miljoen euro. Een jaar geleden was dat nog 1,24 miljard euro, maar dat cijfer bevatte toen ook de verkoop van Metro Cash & Carry Vietnam, die 427 miljoen euro opbracht. Als daar geen rekening mee wordt gehouden, dan is de winst bij de Metro Group in het eerste kwartaal van het boekjaar 2016/2017 licht gestegen.

 

Op basis van de resultaten van het eerste kwartaal houdt Metro Group vast aan de vooruitzichten voor het volledige boekjaar. Het verwacht daarbij een lichte stijging van de omzet. Ook op vergelijkbare basis verwacht het een kleine stijging. De vooruitzichten voor het volledige jaar zullen wel nog worden aangepast, wanneer de splitsing van Metro Group volledig is afgerond.