Lichte opklaringen voor Nederlandse detailhandel

Lichte opklaringen voor Nederlandse detailhandel

Het Economisch Bureau van ING ziet beterschap voor de detailhandel. Na jaren van krimp zal 2014 weer een groei laten zien: de bankiers rekenen op een surplus van 1% in 2014 en van 1,5% voor 2015.

Koopkracht stijgt met 1,5%

De verbetering is het gevolg van de iets betere stemming bij de consument, die van een grotere koopkracht profiteert. De zachte winter van 2013/2014 heeft zijn financiële reserves niet aangetast en door een daling van de belastingdruk op de eerste schijf van het inkomen, de lage inflatie en de stevige concurrentie onder de fabrikanten en retailers kan hij 1,5% meer besteden. Bovendien herstelt de huizenmarkt zodat hij de vinger minder op de knip moet houden uit voorzorg.

 

Volgens ING zal de consument dit jaar 1% extra spenderen in de winkels. Zowel voeding als niet-voeding zullen daarvan profiteren. Voor 2015 gaat de bank zelfs uit van een toename van de bestedingen met 1,5%.

 

Euforie is misplaatst

Toch wordt ING niet euforisch. Daarvoor was de terugval van de voorbije jaren te groot: tussen 2008 en 2013 viel de omzet in de retailsector met 16% terug. Heel wat retailers overleefden het niet of zetten het mes in hun organisatie. De gemiddelde winkelleegstand nam dan ook toe tot bijna 9%.

 

“In deze stabiele tot licht groeiende markt blijft de concurrentiedruk onverminderd hoog en staan marges nog steeds onder druk. Het verschil tussen goed en minder presterende retailers komt echter steeds duidelijker tot uitdrukking in de resultaten”, aldus ING-sectormanager Food en Retail Dirk Mulder.

Tags: