Minder belasting op reclame voor Amsterdamse ondernemers

Minder belasting op reclame voor Amsterdamse ondernemers

Op 25 november wordt door het college van B&W een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad van Amsterdam dat een einde moet maken aan de reclame- en precariobelastingen. Die belastingen zijn dit jaar al gehalveerd.

Nog een jaar belasting op terrassen

Momenteel moeten Amsterdamse ondernemers nog belastingen betalen voor onder andere kleine losstaande borden voor een winkel, gevelreclame of grote billboards. Het stopzetten van die heffing zou voor ongeveer 20.000 ondernemers in Amsterdam een belastingverlaging van in totaal 2,5 miljoen euro betekenen. Ook dit jaar sparen ze daar al een deel van uit, aangezien de heffingen eerder al werden gehalveerd.


De precariobelasting, de gemeentelijke belasting voor het gebruik van gemeentegrond of de ruimte erboven zoals bij terrassen, zou eveneens moeten verdwijnen. Daarmee verdient de stad Amsterdam jaarlijks ongeveer 5,9 miljoen euro. De belasting op terrassen zou wel nog een jaar langer geldig blijven dan de rest.


Het stopzetten van deze belastingen wordt al langer gevraagd door ondernemers en ondernemersorganisaties.

Tags: