Minister Kamp dient wetsvoorstel Nederlandse Franchise Code in

Minister Kamp dient wetsvoorstel Nederlandse Franchise Code in
Shutterstock

Minister Henk Kamp heeft vandaag het wetsvoorstel rond de Nederlandse Franchise Code ingediend. Zo moet die code in de nabije toekomst wettelijk verplicht zijn voor alle franchisegevers en –nemers.

Meer evenwicht

De NFC werd vorig jaar al opgesteld, maar moet op korte termijn dus ook in een wettelijk kader vastgelegd worden. Daar zou al een breed draagvlak voor zijn in de Tweede Kamer en minister Kamp heeft vandaag besloten om het wetsvoorstel ook officieel in te dienen. Vooral de franchisenemers zullen daar tevreden over zijn, want voorlopig blijven de franchisegevers koele minnaars van de code.

 

Tot nu toe hebben dan ook enkel elektronicaketen Expert en The Read Shop de code toegepast in hun franchiseovereenkomsten. Als de wet er doorkomt, zullen ook andere grote ketens dat voorbeeld toch moeten volgen.

 

De NFC moet er vooral voor zorgen dat er meer evenwicht komt tussen de twee partijen. Zo moet een geïnteresseerde ondernemer op voorhand voldoende inzicht krijgen in de financiële positie en solvabiliteit van de franchisegever. Franchisegevers beschouwen zo’n cijfers echter al gevoelige informatie en zijn daarom niet geneigd zomaar iedereen toegang te geven.

 

Afspraken rond e-commerce

Daarnaast moeten de zekerheden die franchisegevers van hun ondernemers vragen redelijk en proportioneel zijn. Volgens critici is dat vaak niet het geval, waardoor de meeste risico’s bij de ondernemer komen te liggen. Als zijn zaak ten onder gaat, dan blijft hij vaak met grote schulden zitten, terwijl de franchisenemer zonder problemen een nieuwe ondernemer in de zaak kan installeren.

 

Een ander belangrijk onderdeel van de NFC zijn de afspraken rond e-commerce. De online activiteiten zullen zo duidelijk gedefinieerd moeten worden in franchisecontracten. Langs de andere kant bevat de NFC ook plichten voor de franchisenemers, zodat die bijvoorbeeld niet langer op eigen houtje kunnen beslissen om niet langer te investeren.

 

Vrees voor rechtszaken

Toch klinkt bij de leden van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) vooral wantrouwen ten opzichte van de NFC. “Zij zijn wel voor zelfregulering door een franchisecode, maar deze tekst is niet gemaakt door wetgevingsjuristen”, zegt Jos Burgers, directeur van de NFV aan het FD. “Men verwacht veel rechtszaken en een verharding van de verhoudingen omdat de teksten niet goed zijn.”

 

“Er zijn veel verschillende franchiseformules, die nu allemaal in een keurslijf worden geperst. Ik denk dat dat verschillende partijen, vooral uit het buitenland, gaat afschrikken”, voegt franchiseadvocaat Alex Dolphijn daar aan toe.

 

Bij andere franchisenemers wordt de NFC dan weer toegejuicht. “We hebben een franchisecontract laten ontwerpen dat voldoet aan de NFC en zelfs nog wat verder gaat”, vertelt Christian Knaap van MijnPakketDienst. “Wij bieden de franchiser een stuk meer bescherming dan gebruikelijk. Bij ons kun je eerst een jaar proberen. Je betaalt wel een startvergoeding, maar in dat eerst opstartjaar geen franchisevergoeding.”

 

Ook minister Kamp is van mening dat de nieuwe wet kan leiden tot meer groei in de sector. “In de Verenigde Staten en Australië is franchise veel strakker gereguleerd. Mede daardoor is de sector daar twee tot drie keer zo groot. Dat betekent dat er ook in Nederland in potentie flinke groei mogelijk is, maar dan moeten franchisenemers wel beter beschermd worden en de verhoudingen evenwichtiger zijn”, zegt hij bij de presentatie van het wetsvoorstel.