Nederlandse consument hijst de vlag

Nederlandse consument hijst de vlag

De stemming onder de Nederlandse consumenten is in oktober 2015 aanzienlijk verbeterd. Ze geven de jongste tijd ook meer uit: vooral voeding en genotsmiddelen liggen goed in de markt, al zitten er voor de komende maanden toch wolkjes aan de hemel.

Barometer maakt mooie sprong

De barometer van het consumentenvertrouwen, die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt opgesteld, evolueerde de vorige vier maanden nog binnen een nauw kanaal. In juni stond de graadmeter op 6 punten, in juli daalde hij naar 4 punten om in augustus te herstellen naar 6 punten en vervolgens in september terug naar 5 punten te zakken.

 

In oktober was er echter een mooie stijging tot 8 punten, wat betekent dat er nu 8 procent meer optimisten dan pessimisten zijn. Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27 procent meer optimisten dan pessimisten), het dieptepunt werd in februari 2013 (44 procent meer pessimisten dan optimisten) opgetekend.

 

De toename van het vertrouwen komt vooral doordat consumenten positiever zijn over het economisch klimaat. Met name over de evolutie van de jongste twaalf maanden heerst tevredenheid.

 

Goede weer deed consument meer uitgeven

Intussen blijkt ook dat de Nederlandse consument in augustus globaal 1,4% meer heeft uitgegeven dan in dezelfde maand van 2014: vooral voeding en genotsmiddelen lagen daarbij goed in de markt. De bestedingen kwamen in deze categorie 2,9% hoger uit dan twaalf maanden eerder, al was dat deels te danken aan het mooie weer: er ging immers vooral (fris)drank en ijs over de toonbank. Het was in augustus 2015 ook warmer dan in augustus 2014.

 

Aan duurzame goederen, zoals kleding en huishoudelijke artikelen, gaven de consumenten slechts 0,2% meer uit dan een jaar eerder. Die stijging is dan weer aanzienlijk kleiner dan in de afgelopen maanden. De omzet van winkels in huishoudelijke artikelen, bovenkleding, consumentenelektronica en woninginrichting is in augustus eveneens gekrompen.

 

Voorzichtigheid domineert bij vooruitzichten

Ook voor de komende maanden houden de voorspellers een slag om de arm: volgens de Consumptieradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens in oktober, ondanks de stijging van het consumentenvertrouwen, per saldo minder gunstig geworden dan in augustus en september.

 

De vooruitgang van dat vertrouwen was namelijk vooral gebaseerd op de evolutie van de economische toestand in de voorbije twaalf maanden, maar voor het komende jaar is er nog altijd heel wat scepsis. Zo vrezen de consumenten weer voor een negatieve evolutie op de arbeidsmarkt.

Tags: