Nieuw plan om leegstand aan te pakken

Nieuw plan om leegstand aan te pakken

De Nederlandse detailhandel, overheden en andere betrokken partijen hebben enkele voorstellen gedaan om de leegstand van winkelpanden in Nederland aan te pakken. Momenteel staat ongeveer 7,5 procent daarvan leeg.

Winkeloppervlakte terugdringen

In een eerste voorstel moet het eenvoudiger worden gemaakt voor ondernemers om hun winkel te combineren met horecafaciliteiten. Zo willen de betrokkenen de binnensteden aantrekkelijker en levendiger maken. Ook moeten de huurprijzen gebaseerd worden op de huidige vastgoedmarkt en niet meer op basis van historische prijzen en zullen ondernemers opleidingen krijgen om beter te leren omgaan met verkoop via het internet.

 

Vijftig gemeenten hebben alvast beloofd dit jaar nog veranderingen door te voeren om de leegstand aan te pakken. Enkele gemeenten gaan ook proberen om de overbodige winkeloppervlakte terug te dringen.

 

De voorstellen kwamen er op vraag van minister Henk Kamp van Economische Zaken, die ook laat weten dat het Pensioenfonds Detailhandel 40 miljoen euro gaan investeren in een fonds voor leningen aan winkeliers.

Tags: