Nieuw wereldwijd verbond tegen plastic

Foto: Shutterstock

Meer dan 275 merken, retailers, recyclagebedrijven, overheden en NGO’s hebben zich ertoe verbonden plasticvervuiling tegen te gaan. Ze ondertekenden de 'New Plastics Economy Global Commitment' van de Ellen MacArthur Foundation en de VN.

 

Plastic mag geen afval meer worden

Het akkoord is belangrijk omdat de ondertekenaars goed zijn voor 20% van de productie van alle plasticverpakkingen en samen de volledige toevoerketen vertegenwoordigen. De verbintenis, die werd bekendgemaakt op de conferentie ‘Our Oceans’ in Bali, is daarmee één van de belangrijkste tot op heden als het gaat over plasticafval.

 

Centraal in het akkoord staat de verbintenis plastiekvervuiling een halt toe roepen door een circulaire aanpak na te streven. Dit wil zeggen dat voor de ondertekenaars plastic nooit afval mag worden. De Ellen MacArthur Foundation wil dat verwezenlijken met de hulp van zes pijlers:

  • problematisch of onnodig plastic vermijden door nieuw design, innovaties en nieuwe leveringsmanieren
  • hergebruik waar mogelijk
  • alle plasticverpakking 100% herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar maken
  • alle plasticverpakking ook effectief hergebruiken, recycleren of composteren
  • het gebruik van plastic volledig loskoppelen van eindige natuurbronnen
  • alle plasticverpakkingen vrijmaken van gevaarlijke chemicaliën en de gezondheid, veiligheid en rechten van alle betrokken personen respecteren.

 

Van Burberry tot Black & Decker

Plastiekafval is een brandend actueel thema. Na de recente verbintenissen van de EU en van verschillende bedrijven evenals nationale overheden, bereikt dit wereldwijde akkoord nog een hele reeks nieuwe internationale bedrijven. Bij de ondertekenaars horen immers onder meer Burberry, Carrefour, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Danone, Diageo, H&M, Henkel, L’Oréal, Marks & Spencer, Mars, Nestlé, Philips, SC Johnson (dat vorige week een pop-upwinkel voor statiegeld van plasticflessen aankondigde), Unilever en Walmart. Ook onder andere de Franse en Britse overheden tekenden mee.

 

"Dit is de grootste inspanning ooit om een wereldwijde industriële respons op te wekken, door de belangrijkste actoren in de hele wereld te verenigen met een gemeenschappelijke visie voor upstream-oplossingen, om dit dringende probleem bij de bron aan te pakken," zei initiatiefnemer Ellen MacArthur in augustus in een brief aan toekomstige ondertekenaars.