Ombudsman voor de Handel lost 85% van de klachten op

Ombudsman voor de Handel lost 85% van de klachten op

Ombudsman voor de Handel lost 85% van de klachten op

Half mei vorig jaar ging de Ombudsman voor de Handel officieel van start in ons land. Tot en met 31 december kreeg de dienst 541 klachten binnen. Voor 231 daarvan was de Ombudsman bevoegd en in 85% van die klachten kwam er een oplossing uit de bus.

 

Kosteloze procedure voor consument

Consumenten die een artikel kopen in een van de 5000 winkelpunten die de Ombudsman voor de Handel intussen erkennen, kunnen sinds mei vorig jaar bij problemen kosteloos hun klacht voorleggen aan deze onafhankelijke organisatie die door de FOD Economie is erkend om consumentengeschillen te behandelen.

 

Het eerste jaar vonden al 541 consumenten de weg, zo blijkt uit het zopas gepubliceerde jaarverslag. Voor 231 van die klachten was de Ombudsman voor de Handel effectief bevoegd. De ontvankelijke klachten werden binnen 24 dagen behandeld en in 85% van de gevallen werd een akkoord bereikt: in 22% gebeurde dat na een verzoeningsprocedure, in 63% van de gevallen na onderhandelingen.

 

Klacht nr. 1: de wettelijke garantieregeling

Veruit de meeste klachten (57,4%) hadden betrekking op de toepassing van de wettelijke garantie.“De consument is goed op de hoogte van zijn recht op twee jaar wettelijke garantie maar weet niet altijd dat die garantie alleen gebreken dekt die bestaan op het ogenblik dat hij het product koopt. Als een product slecht wordt onderhouden, verkeerd wordt gebruikt of onvoorzichtig wordt behandeld, valt dat niet onder de garantie”, meldt de dienst. Om te anticiperen op mogelijke frustraties bij de consument krijgen winkeliers het advies om hun prijsbestek duidelijk uit te leggen en hun herstellingsrapport goed te documenteren.

 

De Ombudsman voor de Handel wordt intussen al erkend door een zestigtal retailers, bij wie zo goed als alle grote ketens. Het secretariaat is toevertrouwd aan Comeos en de dienst kan een beroep doen op zeven onafhankelijke verzoeners.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de redactie​


Eigenaar 3i wil Action toch voor zichzelf houden

22/05/2018

Investeerder 3i wil Action dan toch helemaal houden. Hoewel de eigenaar van de discountketen vorige week liet uitschijnen een koper te zoeken voor een deel van zijn participatie in Action, ontkent 3i dat nu.

Marks & Spencer haalt het mes boven: 100 winkels dicht

22/05/2018

De Britse retailer wil ingrijpend herstructureren. De komende vier jaar moeten niet 60, maar wel 100 Britse winkels de deuren sluiten. “Noodzakelijk om de toekomst veilig te stellen”, klinkt het.

Eigenaar wil af van flink stuk van Action

18/05/2018

De eigenaar van Action, investeringsmaatschappij 3i, wil volgend jaar een deel van de discountketen verkopen. De Britten zouden geïnteresseerden zoeken voor een belang van zo’n 35% van de keten.

Shoppers aantrekken en omzetten in kopers?

15/05/2018

Het moment van de aankoop is het moment van de waarheid in een almaar complexere 'customer journey'. Retailers en fabrikanten hebben er alle belang bij om dan optimaal aanwezig te zijn. Hoe? Het Trade & Shopper Marketing Congress reikt antwoorden aan.

Hema investeert verder in grote Belgische winkels

11/05/2018

Hema Oostende beleeft een feestelijke heropening: de winkel werd aangepast naar het nieuwe internationale concept dat de retailer ontwikkelde voor steden als Barcelona, Parijs en Londen. Die formule bleek eerder succesvol in Antwerpen en Brussel.

Belgisch fonds dicht bij overname HEMA

09/05/2018

De Belgische Core Equity-holding zou dicht bij een overname van HEMA staan: er zou een mondeling akkoord zijn, de handtekeningen zouden snel kunnen volgen.