Retail Leadership Programme: nieuwe retail vraagt nieuwe leiders

Retail Leadership Programme: nieuwe retail vraagt nieuwe leiders

Vlerick Business School organiseert eind maart weer het Retail Leadership Programme, voor wie een leider in de retailsector wil worden – of blijven. “Retail is een markt in beweging. Dat vergt een nieuwe aanpak, zowel strategisch als qua leiderschap.”

 

“Met harder werken, kom je er niet”

“Veel sectoren zitten in een periode van transitie, maar in de retail is dit wel extreem. Hoe hard je ook werkt, harder werken levert op zich geen competitief voordeel meer op. Je moet het geweer van schouder gaan veranderen om nog mee te kunnen”, menen Gino Van Ossel en Kathleen De Stobbeleir, docenten aan de Vlerick Business School en organisatoren van het Retail Leadership Programme.


Die noodzakelijke verandering omhelst meerdere facetten, op te delen in nieuwe inzichten in de sector enerzijds en nieuwe manieren om deze te managen in het bedrijfsleven anderzijds. De nieuwe retail vergt nieuwe knowhow én een nieuwe leiderschapsaanpak, met andere woorden.

 

Een helikoptervisie op safari

Voor het inzichtelijke luik in de opleiding staat Gino Van Ossel in, waarbij de marketingdocent een brede kijk geeft op retail vandaag. “De opleiding wil een helikoptervisie geven op de sector, en zal dus altijd strategisch-actueel zijn. Vandaag zijn bepaalde vragen ‘hot’, maar over vijf jaar zullen die topics alweer flink veranderd zin. We gaan mee met het ritme van de retail.”


Onderwerpen die dit jaar zeker aan bod komen, zijn uiteraard omnichannel – vanuit de praktische vraag hoe dit concreet te implementeren, benadrukt Gino Van Ossel –, de rol van de fysieke winkel en de relatie tussen merkartikelenfabrikanten en retailers. “We bekijken dit laatste ook heel hands-on vanuit een onderhandelingspositie: hoe kunnen beide partijen samen waarde creëren?” 


De inhoud wordt ook mee bepaald door de deelnemers aan het Retail Leadership Programme. “De groep deelt ook met elkaar waar ze zelf mee bezig zijn. Daar gaan we dan samen mee aan de slag en werken we uit als cases. De case die Kipling bracht op de vorige RetailDay is bijvoorbeeld voortgekomen uit de groep van vorig jaar.”


Bij de opleiding hoort ook een retailsafari, een trip naar Londen waar de groep gaat kijken naar concepten die vernieuwend zijn en ook wordt ontvangen door mensen die er werken. 

 

Hoe dagelijks leiderschap tonen?

Wat het leiderschapsaspect betreft, zwaait Katleen De Stobbeleir de plak. “Eigen aan retail is dat er nog extremer dan in andere sectoren nood is aan innovatie. Met harder te werken kom je er niet. Ook moet er nu met meerdere kanalen rekening worden gehouden, dat maakt de omschakeling erg groot.”


“Vroeger was retail doorgaans vrij hiërarchisch: er was één visie, één structuur. Een omnichannelomgeving veronderstelt echter veel meer leiderschap bij iedereen, er komt meer verantwoordelijkheid bij iedereen in het bedrijf”, legt De Stobbeleir uit. En dat vergt ook een nieuwe manier van denken over leiderschap.


Wie aan leiderschap denkt, denkt nog vaak aan klassieke leidersfiguren als Steve Jobs, maar het is veel meer dan dat, weet Katleen De Stobbeleir. “We willen leiderschap dichter bij de deelnemers brengen: hoe kunnen ze dagelijks leiderschap tonen, los van waar ze zich bevinden in het bedrijf?”


Daarom leert de opleiding de deelnemers ontdekken wat hun persoonlijke leiderschapsstijl is en hoe ze die nog kunnen verbeteren. “Met respect voor ieders authentieke stijl, gaan we op zoek naar wat voor hem of haar de volgende stap zou zijn. Dat gebeurt onder meer aan de hand van 360° feedback, een persoonlijk actieplan en groepscoaching. Zo zien we dat we het geleerde in een context kunnen plaatsen en dat deelnemers langer vasthouden aan hun actiepunten.”


Ook wordt er dieper ingegaan op nieuwe vormen van leiderschap, zoals coaching, motivatie en empowerment, die erg nodig zijn voor medewerkers in een volatiele markt. 

 

“De diversiteit maakt het boeiend”

Deelnemers vind je in het Retail Leadership Programme van heel uiteenlopend pluimage. “In retail zie je twee verschillende profielen: enerzijds starten veel mensen vanuit een functionele specialiteit (zoals marketing, logistiek, …) en voor hen is het dan nuttig om een algemeen beeld van de sector te krijgen, anderzijds zijn er mensen die in de sector zitten en willen opklimmen naar het general management.”


Niet alleen qua functies is er veel heterogeniteit, ook in achtergrond: er doen allerlei types en groottes van bedrijven mee. Van Ossel en De Stobbeleir streven bovendien zelfs naar een aantal buitenlandse deelnemers, iets wat tot nu toe perfect lukt. Die diversiteit maakt het volgens de organisatoren heel boeiend, want de deelnemers inspireren elkaar.


“Het draagt allemaal bij tot de ervaring”, aldus Van Ossel. “Iedereen wordt gekenmerkt door een open ingesteldheid: de KMO’s leren van de multinationals, maar ook omgekeerd. Die buitenlandse spelers hebben dan weer ervaring met andere bedieningsmarkten, enzoverder.”


“Retail is als sector heel lang heel gesloten geweest, samen nadenken is nu dan ook een enorme meerwaarde”, bevestigt ook De Stobbeleir.


Regelmatig schrijven zich ook grotere groepen in van eenzelfde bedrijf, waarbij ze dan verschillende functies samenbrengen om samen en van elkaar te leren. Zo deden VF Europe (Kipling), Delhaize en Hubo al mee. Bij groepsinschrijving is er ook de mogelijkheid om een project te doen in het eigen bedrijf met een coach van de Vlerick Business School.

 

Een blijvend netwerk

“Troeven van de opleiding zijn in mijn ogen dat het programma op maat van de sector – die toch een heel aantal unieke uitdagingen kent – is en dat ook echt de combinatie van zowel het conceptuele of strategische met persoonlijke ontwikkeling wordt geboden”, meent De Stobbeleir.


Wanneer het Retail Leadership Programme voor de organisatoren geslaagd is? De Stobbeleir: “Voor mij is het geslaagd als de deelnemers weten waar ze staan als leider én een verbeterde versie daarvan kunnen worden. Het is zeker niet de bedoeling om mensen in een keurslijf te dwingen. Het ideaal is dat iedereen een actieplan heeft waarvan ze denken: hiermee kan ik iets doen, het is een uitdaging voor mij maar hiermee wil ik wel aan de slag gaan.”


Van Ossel: “We organiseren ook een terugkomavond en de opkomst is er heel erg groot. Dat zegt veel: het toont dat ze ook begrepen hebben dat het belangrijk is om een netwerk uit te bouwen en dat die groep elkaar blijvend wil helpen. Daarop ben ik trots. En je hoopt natuurlijk ook altijd iets terug te zien in de bedrijven zelf...”

 

Praktisch

Het Retail Leadership Programme van Vlerick Business School gaat van start op 23 maart. De opleiding duurt 9 dagen in drie modules van drie dagen: op 23-25 maart 2016 (Brussel), 1-3 juni 2016 (Londen) en 19-21 september 2016 ('s Hertogenbosch).


Inschrijven kan nog via de website van het Retail Leadership Programme. Voor leden van Comeos wordt er een korting van 15% op de deelnameprijs toegekend.