Retailers willen af van lokale lasten

Retailers willen af van lokale lasten

Detailhandel Nederland wil dat gemeenten lokale lasten voor reclame en precario gaan schrappen en zelf belastingverordeningen zoals de ozb aanpassen. Dit bepleit de brancheorganisatie met het zicht op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.  

Ozb steeg fors

Retailers in Nederlandse gemeenten kregen een forse stijging van de ozb-afdracht voor hun kiezen sinds de de vorige gemeenteraadsverkiezingen van drie jaar geleden. In ruim driekwart van de Nederlandse gemeenten stegen de lasten met meer dan de inflatie, in 152 gemeenten stegen deze met minstens 10%, zo blijkt uit berekeningen van Detailhandel Nederland.  Met andere lasten zoals precario en reclamebelasting die ondernemers dit jaar moeten betalen zijn ze aanzienlijk meer  kwijt aan diverse lokale belastingen.

 

Winkeliers in Groningen betalen dit jaar het meest aan ozb, met gemiddeld 3474 euro. Nijmegen, drie jaar geleden nog de duurste gemeente, heeft gemiddeld 3095 euro aan ozb-lasten. Op Texel is het voor ondernemers het goedkoopst: hier betalen ze 509 euro, zo analyseerde Detailhandel Nederland de winkelierskosten op basis van de COELO-monitor 2017.

 

Reclamelasten wekken ergernis

De gemeentelijke lasten voor reclame zoals bijvoorbeeld naamborden, lichtbakken, luifels en uitstallingen van winkels wekken ergernis bij ondernemers. Ze zijn niet uit te leggen en controleren kost bovendien tijd, aldus Detailhandel Nederland. Het zou volgens de organisatie beter zijn om reclame op te nemen in een reclamenota, reclamerichtlijnen of door het instellen van een bedrijveninvesteringszone (BIZ).

 

“Voor een simpel reclamebord moeten winkeliers soms al honderden euro’s per jaar afdragen aan de gemeente. Dit is natuurlijk niet meer van deze tijd. Reclameborden, luifels en uitstallingen zijn onderdeel van het hebben van een winkel. Aangezien een grote stad als Amsterdam al is gestopt met de reclamebelasting, hebben andere steden geen excuus meer om dat voorbeeld niet te volgen”, meent Dolf Kloosterziel van Detailhandel Nederland.

 

Reclame en precario afschaffen

Detailhandel Nederland pleit voor afschaffen van de reclame- en precariobelasting en ziet twee opties. “Het nieuwe, te formeren kabinet kan hierover een afspraak maken in het regeerakkoord. Niet alleen de huidige onderhandelaars van VVD en D66, maar ook CU en SGP spreken in hun partijprogramma’s over het anders inrichten van het lokale belastingstelsel. Wij hopen dat zij hierbij een einde willen maken aan de gemeentelijke mogelijkheid tot het heffen van reclame- en precariobelastingen”, aldus Kloosterziel.

 

Het maximale ozb-tarief zou bovendien flexibeler moeten worden en meer moeten meebewegen met het economisch tij, aldus Kloosterziel. “Daarnaast kan de plaatselijke politiek natuurlijk ook zelf maatregelen nemen door de belastingverordeningen aan te passen. De komende gemeenteraadsverkiezingen bieden hiervoor de uitgelezen kans. Gemeenteraadsleden kunnen een verbeterd belastingbeleid onderdeel maken van de nieuwe coalitieakkoorden die volgend jaar worden gesloten.”

 

Advies voor gemeenten

Detailhandel Nederland geeft aan gemeenteraadsleden meer adviezen voor detailhandelsvriendelijk gemeentelijk beleid. De organisatie lanceerde met het oog op de volgende gemeenteraadsverkiezingen hiervoor haar verkiezingsbrochure. Gemeenten kunnen naast lagere lokale lasten ook andere maatregelen nemen om winkelgebieden te versterken, zoals het tegengaan van leegstand, een gastvrij parkeerbeleid en het verbeteren van de veiligheid in winkelgebieden. 

 

Detailhandel Nederland brengt in september weer de lokale monitor uit, waarin ook de ozb-cijfers voor 36 geselecteerde gemeenten voorkomen.