Retourpremie voor kleine flesjes en blikken in Nederland

Retourpremie voor kleine flesjes en blikken in Nederland

In Nederland zal het statiegeldsysteem voor grote plastic frisdrankflessen blijven bestaan, zol meldt het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tegelijk start vanaf volgend jaar een proef met een retourpremie voor kleine flesjes en blikjes.

Statiegeld blijft, retourpremie komt erbij

In Nederland blijkt uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport dat de verpakkingssector wel al werk maakt van de milieubesparende afspraken, maar dat er nog steeds verpakkingen met PVC in de supermarkten liggen. Dat was nochtans een van de voorwaarden om het statiegeld vrij te geven. De Nederlandse staatssecretaris Wilma Mansveld, bevoegd voor Infrastructuur en Milieu, ziet zich dan ook genoodzaakt het statiegeldsysteem te behouden voor grote flessen.

 

Voor de kleine drankverpakkingen en blikjes komt Mansveld met een innovatief systeem van beloning. "Bij de kleine plastic flesjes en blikjes is veel winst te behalen, ze worden nu nog te vaak bij het gewone huisvuil weggegooid of eindigen op straat als zwerfafval", argumenteert de Nederlandse Staatssecretaris. "Er zijn lokaal al goede ervaringen opgedaan met een beloningssysteem voor inzameling, zoals bijvoorbeeld bij voetbalclubs die een vergoeding krijgen van de verpakkingssector voor ingeleverde flesjes. Ik vind het belangrijk dat het gemak van consumenten voorop staat en dat onder andere ook scholen, verenigingen en andere instellingen bij de aanpak worden betrokken."

 

Concreet komt er een 'retourpremie' voor kleine flesjes en blikjes zonder dat er bij de aankoop ervan statiegeld moet betaald worden. In januari 2016 zal men beginnen met een proefproject in een groot aantal Nederlandse gemeenten om later, in 2018, het systeem uit te rollen in heel Nederland. De vergoeding wordt mogelijk een geldbedrag voor de ingeleverde flesjes en blikjes voor consumenten of een vergoeding voor bijvoorbeeld scholen of sportverenigingen. De inzameling met een beloning komt bovenop de bestaande systemen.

Tags: