Sterkste stijging consumentenuitgaven in vier jaar

Sterkste stijging consumentenuitgaven in vier jaar

De Nederlandse consument heeft in februari 2015 2,4% meer uitgegeven aan goederen en diensten dan in dezelfde maand van 2014. Het gaat om de grootste stijging in vier jaar. In april is de stemming bij de gezinnen er echter weer op achteruit gegaan.

Verkoop kleding in de lift

Vooral de verkoop van duurzame goederen met kleding en woninginrichting deed het in februari goed. De Nederlanders hadden  er toen 4,1% meer voor veil dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor kledingwinkels ging het om de eerste toename van de verkoop in een halfjaar.

 

Voorts werd ook meer uitgegeven aan energie. De lagere temperaturen in februari 2015 – vergeleken met die van 2014 – zorgden ervoor dat de bestedingen aan ‘overige goederen’, waaronder energie, 7,2 procent klommen.

 

Prijsacties supermarkten nemen af

Aan voedings- en genotmiddelen gaf de Nederlander in februari 1,8% meer uit dan een jaar eerder, vooral omdat de verkopen toenamen. De prijzen van de dagelijkse boodschappen lagen niettemin ook iets  hoger dan twaalf maanden eerder. In januari bleven ze nog onder het niveau van een jaar eerder door prijsacties bij de supermarkten. De groei van de omzet en de verkopen zijn overigens  bijna volledig voor rekening van de supers, want de omzet van de speciaalzaken steeg nauwelijks ten opzichte van een jaar eerder.

 

Voor diensten, zoals het betalen van de huur, reizen met bus of trein, bezoek aan restaurant of kapper, kosten voor telefoonaansluitingen en verzekeringen had de gemiddelde Nederlander in februari 1,0% meer over.

 

Toch waren er ook tegenvallers. Zo zagen winkels in consumentenelektronica hun omzet in februari met 3% zakken. Een maand eerder was er nog sprake van een vooruitgang met 4%.

 

Consumentenvertrouwen valt licht terug

Of de trend zich doorzet, moet worden afgewacht. De barometer van het CBS, die de stemming onder de consumenten weergeeft, daalde in april met 2 punten tot 0 punten. Dat betekent dat er nu evenveel pessimisten als optimisten onder de consumenten zijn.  De barometer maakt immers het verschil tussen het aantal mensen met een positieve visie en het aantal mensen met een negatieve kijk.

 

De terugval is het gevolg van een minder gunstig oordeel over de economische toestand, waarbij de werkloosheidsvrees toenam. De koopbereidheid nam eveneens licht af.

 

Met 0 ligt het consumentenvertrouwen in april niettemin nog altijd boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).

Tags: