Verzet tegen mogelijke schuldbescherming Mega World

Gevel winkel van retailer Mega World
Foto: RetailDetail

(update) De rechtbank buigt zich over de vraag of Mega World (de vroegere Belgische Blokker-winkels) gerechtelijke bescherming krijgt. Omdat verschillende winkeleigenaars en het Openbaar Ministerie ervoor pleiten de aanvraag af te keuren, volgt de uitspraak pas volgende week.

 

Verhuurders komen tussen

Het herstelplan dat Mega World heeft ingediend om van de ondernemingsrechtbank van Mechelen gerechtelijke bescherming tegen schuldeisers te krijgen, wordt op veel kritiek onthaald. Vandaag bekijkt de rechtbank de aanvraag, maar alleen al het verslag van de rechters over het dossier zou wantrouwend zijn. Zo stellen ze voor om slechts twee maanden schuldbescherming te geven, en niet de zes maanden die het bedrijf vraagt. Ze noemen het herstelplan ook zwak.


Drie verschillende winkeleigenaars, waaronder Retail Estates, vragen dan weer formeel om de aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie af te keuren. Retail Estates probeert dat zelfs via advocaten te verkrijgen, bericht De Standaard. Ook de vakbonden blijven erg sceptisch en vroegen eerder al een tijdelijke bewindvoerder.

 

Opvallend is dat ook het Openbaar Ministerie vraagt om geen schuldbescherming toe te kennen. Als er dan toch gerechtelijke bescherming moet komen, pleit het OM er net als de vakbonden voor een bewindvoerder aan te stellen.

 

Jaarrekening gewoon mee

In het voorgelegde dossier zouden zaken ontbreken of niet kloppen. Zo heeft Mega World zijn jaarrekening toegevoegd, terwijl die door de bedrijfsrevisor is afgekeurd. Er zou bovendien niet in staan dat de stukken zijn afgekeurd, alleen dat de jaarrekening door de aandeelhoudersvergadering wel is goedgekeurd. Mogelijk werd het bericht van afkeuring weliswaar alsnog toegevoegd.


De vakbonden luidden eerder ook de alarmbel over verdwenen geld: grote bedragen werden volgens hen naar het buitenland doorgesluisd. Sommige betrokkenen vrezen dat Mega World enkel schuldbescherming aanvraagt om dergelijke onregelmatigheden toe te dekken. Dat het herstelplan alle winkels én alle medewerkers wil behouden, lijkt immers te mooi om waar te zijn - en doet vragen rijzen over de "echtheid" van de problemen bij de keten. 

 

In die omstandigheden neemt de ondernemingsrechtbank een week om een uitspraak te doen: volgende week maandag valt het verdict. Als de rechtbank de reorganisatieaanvraag nu echter afkeurt, ligt de weg open naar een faillissement. Mega World kan weliswaar eerst nog beroep aantekenen tegen de beslissing.