Weinig animo voor vrije openingsuren in Amsterdam

Weinig animo voor vrije openingsuren in Amsterdam

Binnenkort start er in de Amsterdamse binnenstad een proefproject waarbij winkeliers zelf mogen kiezen wanneer hun winkels open zijn. Voorlopig zijn er echter weinig handelaars die hun openingsuren willen aanpassen.

Veiligheid

De Amsterdamse regionale televisie AT5 ondervroeg tientallen Amsterdamse handelaars en vond maar weinig animo voor het proefproject. Een groot deel zegt dat ze niet denken zo meer geld te zullen verdienen, terwijl anderen dan weer vrezen voor de veiligheid.


Ook MKB Amsterdam denkt dat er momenteel weinig behoefte is bij de handelaars om hun openingsuren te kunnen aanpassen. Langs de andere kant is het wel vragende partij om zoveel mogelijk beperkende regels af te schaffen en is het blij met het proefproject.


Bij het Amsterdamse stadsbestuur geloven ze dat langere openingstijden voordelig zullen zijn voor consumenten die lange werkdagen hebben. Daarnaast is het er ook van overtuigd dat het voor extra omzet zal zorgen en dat er extra banen zullen worden gecreëerd.

Tags: