Winkels in Lommel kunnen voortaan alle dagen open

Winkels in Lommel kunnen voortaan alle dagen open

De stad Lommel is officieel erkend als toeristisch centrum: daardoor krijgen de handelaars een pak meer vrijheid rond de openingsuren. Als ze dat willen kunnen ze voortaan zeven dagen op zeven geopend zijn.

Sneller inspelen op opportuniteiten

Voorheen kon het stadsbestuur slechts 15 afwijkingen op de sluitingsdagen en 15 afwijkingen op de sluitingsuren toestaan. Door de erkenning als toeristisch centrum vallen die beperkingen weg en kunnen handelaars soepeler omgaan met de openingsuren. De stad Lommel zelf is ook tevreden met de erkenning en hoopt zo in de toekomst sneller te kunnen inspelen op opportuniteiten.

 

Niet in elke stad wordt die erkenning als toeristisch centrum op gejuich onthaald. Ook het Leuvense stadsbestuur ijvert voor die erkenning, maar het krijgt daarbij tegenkanting van de handelaars die zijn aangesloten bij Unizo. Die zien het niet zitten om in de toekomst nog meer zondagopeningen te krijgen. Nochtans was het handelaarsvereniging Liefst Leuven die het idee had gelanceerd.