Pomphouders vangen bot in rechtszaak tegen de staat

Pomphouders vangen bot in rechtszaak tegen de staat

Twee pomphouders uit de grensstreek hebben hun rechtszaak tegen de Nederlandse staat verloren. Ze hadden een kort geding aangespannen vanwege inkomstenderving die gepaard ging met de verhoging van de accijnzen.

Voorschot op geleden schade

De pomphouders wilden dat de overheid een voorschot betaalde op de schade die ze lijden als gevolg van de accijnsverhogingen van vorig jaar. De rechter ging echter niet in op hun verzoek. Volgens hem valt niet te bepalen in welke mate de accijnsverhogingen hebben bijgedragen tot de slechtere resultaten. De pomphouders hadden immers voor de accijnsverhogingen al te maken met teruglopende omzetten.


De pomphouders hebben ook al aangegeven een bodemprocedure te starten tegen de overheid, maar omdat ze bang zijn het niet tot dan uit te houden op financieel vlak, besloten ze alvast een kort geding aan te spannen.


De rechter in kort geding stelt nu dat naast de verhoogde accijnzen er ook andere oorzaken kunnen zijn voor de lagere inkomsten, zoals een stagnerende economie of de bevolkingskrimp in grensregio's.

Tags: