Colora staat voor grootste uitdaging in Jaren, aldus Toon Bossuyt.

altDe verfmarkt heeft de afgelopen jaren een enorme evolutie meegemaakt. Eind jaren ’70 waren 70% van de gezinswoningen in België wit geschilderd. Bij Boss Paints voelden ze aan dat de consument meer kleur zou kiezen. Zo is in 1981 Colora geboren. Vorig jaar zetten ze hun eerste stappen bij de noorderburen, ondertussen wordt al nagedacht om een winkel te openen in Frankrijk.

 

Tijd dus om met de ondertussen derde generatie te praten. Toon Bossuyt heeft vandaag de dag de algemene leiding. Zijn neef Ivo Bossuyt is de retail directeur van Colora.


Hoe zit de structuur van Boss Paints en Colora in elkaar?
T.B. : Colora betekent 40% van de omzet van Boss Paints. 10% nemen onafhankelijke winkels voor hun rekening, waarvan De Waal in het Antwerpse de bekendste is. De helft van de omzet komt nog steeds van de professionele markt.

 

Er werken 230 mensen voor Boss Paints en een 150tal mensen bij Colora. Let wel, ik reken hier ook de franchise in mee. In 2009 heeft Boss Paints 42,5 mio euro omzet gedraaid. In dat bedrag zit de inkoop van Colora mee in.

 

Gebeurt de productie uitsluitend in Beveren-Leie?
I.B. : Ja, 18 mensen in dit bedrijf maken de verven.  We hebben natuurlijk al eens bekeken wat de voordelen zouden zijn moesten we elders produceren. We zouden misschien de kostprijs van die 18 mensen  kunnen halveren, maar het weegt niet op tegen de moeilijkheden. Qua logistiek en communicatie  zouden we ons heel wat op de hals halen als we bijvoorbeeld naar Oost-Europa zouden trekken.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat de grootste troeven in dit bedrijf de service en het advies zijn, alsook de kennisdatabase die we dagelijks verrijken om nog betere producten te maken. Op de servicedienst werken er bijvoorbeeld een 60-tal mensen die enkel en alleen product-technische service geven. De begeleiding is een veel intensiever proces dan de productie! Die ondersteuning kunnen we echt niet in het buitenland leggen.

 

Even iets anders. Toon, jij bent in 2005 aan het hoofd van de onderneming komen te staan. Werd je direct geconfronteerd met een neerwaarts markt, de opkomst van PVC en dergelijke meer?
altT.B. : De trend van PVC  en voorgeschilderde buitenproducten is reeds 25 jaar bezig, maar dat werd gecompenseerd door meerverkoop voor binnen het huis. Behang heeft sinds de jaren ’80 wel wat klappen gekregen en daar heeft verf van geprofiteerd. Nu is behang weer een beetje aan het opkomen, maar wij voelen het niet echt.


De markt is sinds 2008 wel wat gekrompen. Volgens Graydon waren er in 2009 bovendien 4% minder schilders op een jaar tijd! Ook ervaren we dat  het gemiddelde  schildersbedrijf iets kleiner is  geworden. Toch draaien we naar behoren. Dat is misschien te danken aan het feit dat we hoger gepositioneerd zijn in de markt . 

 

Zijn jullie dan veel duurder dan de DIY?
T.B. : Als je een vergelijking maakt op basis van de verfpotprijs zijn wij zeker duurder. Maar als je de loonkost van het schilderwerk meetelt zijn wij zonder meer goedkoper dan de DIY. Het is geen toeval  dat professionelen met verf als de onze schilderen. Het komt o.a. omdat onze verf beter dekt.

 

Op 100 euro schilderwerk is er 15 tot 20 euro verf, de rest zijn arbeidsuren! Een laag meer moeten zetten , weegt veel meer door dan bijvoorbeeld 5 euro uitsparen op een verfpot. Daar zit het verschil…

 

Het moeilijke aan verf is dat je het verschil niet kunt zien wanneer je de verfpot opentrekt. Er is zelfs verf op de markt die goedkoper is dan een fles bronwater! Het verschil zie je echter als je ermee werkt.

 

Hoe doen jullie de logistiek?
T.B. : Wij hebben depots in Beveren-Leie, Kontich en Brugge. Ook kunnen we de 39 Colora’s als afhaalpunten gebruiken. Dat loopt vrij vlot.  Colora en Boss doen ook aan kruisbestuiving. Als een consument een schilder zoekt, geven wij graag schilders door die uitsluitend met onze verven schilderen.
 
10 jaar geleden hebben jullie de grote stap gezet om alle winkels te vernieuwen. Jullie zijn leefwerelden beginnen verkopen in plaats van verfpotten. Mogen we ons verwachten aan meer nieuwe dingen?
T.B. : 10 jaar geleden was inderdaad hét scharniermoment voor Colora. We hebben toen een echt concept neergezet – dat gelukkig heeft aangeslagen –, alsook een nieuw winkelbeleid opgesteld. De toenmalige winkels zijn minstens verdubbeld qua omzet. Vandaag staan we echter voor een nog grotere uitdaging.

 

altWe hebben een nieuw kleurmengsysteem aangekocht. Dat brengt met zich mee dat we geconfronteerd worden met een tweesporenbeleid. De “oude stock”en de nieuwe verven worden tegelijkertijd gemaakt en verkocht. Die shock betekent dat alle Colora’s en onafhankelijke winkels allemaal nieuwe machines hebben moeten kopen. Ik kan je verzekeren dat dat geen sinecure is. Het is voor ons allen een enorme investering, maar we hebben vertrouwen dat we snel het rendement zien.

 

Het nieuwe kleurmengsysteem is het grootste project dat we al ooit hebben gehad. En het zal zich de komende weken aandienen… Op het vlak van research zijn we daar al 7 jaren mee bezig! We hebben een kleurlabo opgericht in Slovakije om alle formules te herformuleren.


Ik schat dat we in research, kleurformulering, logistiek en productie samen aan een investering komen van bijna 50 manjaren werk. Kun je het je voorstellen? Het gaat dus over een gigantisch bedrag dat wij hebben moeten investeren nog alvorens we tot implementatie in de winkels kunnen overgaan.

 

Wanneer die voorbereidingen achter de rug zijn, zal de baat weliswaar zeer groot zijn. Qua kwaliteit zal de absolute top zijn. Het beste is dat we die professionele verven, via de onafhankelijken en de Colora-winkels, ook zullen aanbieden aan de particulier!


Wat is er zo speciaal aan dat nieuwe kleurmengsysteem ?
T.B. : Ons huidige Finse mengsysteem heeft totaal andere formules. Onze database kent vandaag een 30.000tal formules. Met 4 à 5 basisverven maken we vandaag dus zowat 30.000 kleuren. Ons ‘oude’, universele mengsysteem dateert al van de jaren ’80 . De markt is ondertussen enorm veranderd. Wij moesten dus mee evolueren.

 

Mensen kopen nu ook veel donkere kleuren, terwijl dat vroeger niet het geval was. Zwarte gevels waren vroeger bijvoorbeeld ondenkbaar. Tegenwoordig wordt dat probleemloos verkocht. Ook daar hebben wij mee moeten leren omgaan. Zo’n gevel warmt ’s zomers in volle zon op tot 85 graden. Daar kan je niet alle soorten verf voor gebruiken.

 

Ons oude mengsysteem was voor ons de grootste hinderpaal om onze hoge kwaliteitsnormen te kunnen verbeteren. Ook de milieuwetgeving noopt ons andere soorten verf te maken. Europa heeft de afgelopen jaren de solvent-normen drastisch naar beneden getrokken. Het gevolg daarvan is dat het vandaag veel moeilijker is om verf te ontwikkelen dan vroeger. Om een goede lak te ontwikkelen hebben wij vandaag 5 keer zoveel tijd nodig als vroeger.

 

Het vorig mengsysteem was een universeel mengsysteem. Nu hebben we de watergedragen verven en de verven op solvent basis. Vandaar dat we moesten investeren in een ontdubbeld mengsysteem. We hebben nu pasta’s die enkel dienen voor de watergedragen verven en andere pasta’s die enkel dienen voor solvent gedragen verven. We stellen vast dat de verfmerken in de DIY-branche niet investeren in dergelijke systemen. Het gevolg is dat het kwaliteitsverschil tussen DIY-verven en professionele verven stevig zal toenemen.

 

Ook willen we als familie milieubewust zijn. Zo hebben we een eigen milieucoach onder de arm genomen.  Haar  enige opdracht is na te gaan hoe het milieubewuster kan.

 

Als ik u zo hoor doen jullie veel inspanningen naar personeel toe.
I.B.alt : We steken inderdaad veel energie in de persoonlijke ontwikkeling van alle mensen. De aanwezigheid van bijvoorbeeld Wouter Torfs in onze raad van bestuur heeft daar zeker toe bijgedragen. Groepsdynamica-sessies en het ‘samen groeien’-traject zijn bijvoorbeeld initiatieven die de communicatie tussen alle werknemers verbetert. Dat is ook nodig, vermits we fabrikant, groothandel en retailer tegelijkertijd zijn. Het is een complex geheel, zodat het constant coachen en praten met elkaar cruciaal is voor deze onderneming.

 

Ook het technisch opleiden is cruciaal. We hebben een 150-tal soorten verf en als fabrikant slaan we van elk de specifieke kenmerken op. We kennen onze producten door en door. Dat voordeel hebben de andere verfaanbieders niet, omdat ze enkel verf verkopen.

 

Wij geven die kennis graag door aan onze medewerkers. Je kan stellen dat Colora-medewerkers verfdokters zijn, die op elk moment van de dag zelf  op raadpleging kunnen  bij de specifieke chirurgen op het hoofdkantoor.

 

Zijn schilders merktrouw?
T.B. : Oh ja, studies wijzen uit dat schilders er slechts om de 10 jaar een extra merk bij nemen. Dat heeft consequenties naar groeistrategie toe! De schilder weet dat als hij een verkeerde verf kiest, hij de gevolgen rechtstreeks in zijn eigen portefeuille zal voelen.

 

Bijgevolg duurt het 10 jaar alvorens je de kans krijgt iedereen te bereiken, als je ergens in een nieuwe regio een groothandel begint. Je moet ermee rekening houden dat er zeer veel lokaal ingebedde groothandels zijn. Het is dus zeer moeilijk om daar als nieuwkomer tussen te gaan zitten. Verf is een zeer lokaal gegeven. Levis bijvoorbeeld is in hoofdzaak een Belgisch gegeven. In Nederland noemt het Flexa. Men durft doodgewoon die namen niet te veranderen, want dat kost omzet!

 

Akzo Nobel beschikt zo over tientallen merken over de ganse wereld, waarvan de meeste met een lokaal distributiepatroon. Die klantentrouw heeft effect op de uitbreidingen. Op het niveau van de kleinhandel spelen die gevoeligheden minder. Vandaar dat we met Colora ook de stap naar Nederland durfden te zetten. De consument is anders. De keuze van de winkel is voor hem belangrijker dan de keuze van de verfpot! 30 % van de Colora-klanten weet niet dat ze Boss Paints gebruiken… Dit maakt dat Boss Paints een B2B merk is en Colora een B2C merk is. En dat zal zo blijven.


En, hoe staat het met de uitbreidingen?
I.B. : We botsen o.a. op de verschillen in smaken. In Wallonië zie je een totaal ander kleurpatroon als in Vlaanderen. Daardoor zijn we daar in eerste instantie een beetje voorzichtiger geweest.

 

Maar zelfs in Vlaanderen heb je diversiteit, bijvoorbeeld tussen stedelijke en landelijke gebieden. In grootsteden zijn ze bijvoorbeeld over het algemeen iets vooruitstrevender. Maar ook hier zien we een evolutie.

 

In België kunnen we nog zeker groeien. Maar we gaan er zeer voorzichtig mee om, omdat we ook onze onafhankelijke winkeliers  niet willen kannibaliseren.

 

Wat met het buitenland?
T.B. : Buitenland is een lange termijnvisie. We beseffen dat dit geld zal kosten, aangezien de naambekendheid daar nihil is. Na Nederland, vorig jaar, hebben we de intentie om volgend jaar in Noord-Frankrijk te starten. Omdat die regio logistiek vanuit Beveren-Leie kan worden beleverd!

Tags: