“Industriële veeteelt stoot meer broeikasgassen uit dan heel Duitsland”

Shutterstock.com

Een nieuw rapport wijst (nogmaals) op de verpletterende impact van de vleesindustrie op milieu en klimaat. De twintig grootste producenten van vlees en zuivelproducten samen jaarlijks 932 miljoen ton CO2 uit: dat is meer dan Duitsland en ongeveer dubbel zoveel als Frankrijk.

 

Onhoudbaar

Een gezamenlijk rapport van de Heinrich Böll Stiftung en Friends of the Earth Europe omvat ronduit rampzalige cijfers over de invloed van (industriële) veehouderij op ons klimaat. Vooral in Brazilië is de toestand dramatisch: volgens de organisaties is het Braziliaanse JBS Group op zijn eentje verantwoordelijk voor een kwart van die uitstoot.

 

De onderzoekers stellen dan ook dat de druk van de veehouderij op het milieu en klimaat onhoudbaar wordt, temeer omdat de wereldwijde productie van vlees nog steeds toeneemt. De verwachting is dat de jaarlijkse vleesproductie tegen 2030 nog met 40 miljoen ton zal oplopen, schrijft Business AM.

 

Ontbossing

Om al die dieren van voedsel te voorzien, is steeds meer landbouwgrond nodig, met name voor de sojateelt. Meer dan 90% van de globale sojaproductie is bestemd voor de veehouderij. “De groeiende vraag naar deze producten leidt tot ontbossing en bedreigt de biodiversiteit wanneer land wordt vrijgemaakt om plaats te maken voor gewassen”, aldus het rapport. Erger nog: in Brazilië is het dan nog vooral het levensbelangrijke Amazonewoud dat wordt gekapt voor die sojateelt voor vleesrunderen.

 

Een ander gevolg is dat de vraag naar (zeer schadelijke) pesticiden toeneemt. Niet toevallig zijn de grootste sojaproducenten - Brazilië en de Verenigde staten – tevens de grootste gebruikers van gevaarlijke pesticiden, menen de onderzoekers.

 

Als er niet drastisch wordt ingegrepen, zullen de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties in 2030 niet gehaald kunnen worden, besluit het rapport. “Geen enkel land op aarde heeft een strategie om de productie of consumptie van vlees ambitieus te verminderen.”