“Ongekende herverkaveling in supermarktland”

“Ongekende herverkaveling in supermarktland”

In een thema-update rond supermarkten schrijft Rabobank dat er de komende jaren een ongekende herverkaveling op til staat in supermarktland. Traditionele ketens zouden daarbij te lijden krijgen onder groei van 'nieuwkomers'.

Kleine volumegroei

Rabobank vindt dat de omzetgroei van twee procent die de supermarktbranche kende in 2013 een vertekend beeld geeft, aangezien een groot deel van die groei kwam door de btw-verhoging in 2012 en de inflatie van de prijzen van agrarische grondstoffen. De volumes stonden echter serieus onder druk, zeker tegen het einde van het jaar.

 

Voor dit jaar verwacht Rabobank daarom een omzetgroei van niet meer dan één procent voor de supermarkten. Zo zal onder andere het positief effect van de hogere grondstofprijzen grotendeels wegvallen.

 

Rabobank gelooft ook dat de prijsconcurrentie ervoor zorgt dat groei in marktaandeel bij supermarkten enkel nog kan voortvloeien uit stijgende volumes. Die groei zal de komende jaren echter beperkt blijven, vanwege de moeilijke economische omstandigheden. "Van de verwachte omzetgroei in de Nederlandse supermarktsector tot 2016 is maar 0,6 miljard euro toe te schrijven aan een volumestijging", klinkt het.

 

Die groei zal dan ook nog eens opgeslokt worden door relatieve nieuwkomers, zoals online spelers, Lidl en dumpsupermarkten. Zo groeide Lidl de afgelopen jaren al met 2,5 procent en EFMI berekende dat het plafond van Lidl ergens tussen elf en twaalf procent marktaandeel zou liggen.

 

Aardverschuiving van marktaandeel

Ook online zal verder blijven groeien: Rabobank verwacht een groei van de online omzet van ongeveer 0,7 miljard euro in drie jaar, naar een bedrag tussen 1 miljard euro en 1,3 miljard euro. "Daar komt de verwachte 0,2 miljard euro groei van de dumpsupers en non-foodketens nog bovenop."

 

Als de groei van die segmenten wordt gekoppeld aan de lage volumegroei, is het duidelijk dat de groei van onder andere Lidl en online ten koste zal gaan van traditionele supermarktketens. "Afgaande op de groeiverwachtingen voor deze trends gaat er de komende jaren vier procent marktaandeel, dus bijna 1,5 miljard euro aan omzet, herverdeeld worden."

 

Niet iedereen even ver online

Omdat niet elke keten even ver staat op het gebied van online retail, verwacht Rabobank grote veranderingen ten aanzien van het huidige landschap. "Albert Heijn is momenteel veruit de grootste in online met een geschat marktaandeel van zo'n 70 procent. De webshop van Jumbo gaat daarentegen pas in de loop van 2014 open", geeft Rabobank twee voorbeelden. Ook nieuwe spelers zullen hun graantje proberen mee te pikken op de online markt.

 

Rabobank verwacht niet enkel op het niveau van de ketens veranderingen, maar ook lokaal en zelfs tussen winkels die tot dezelfde keten behoren. "Supermarkten die de online slag dreigen te verliezen, met een slecht prijsimago kampen en/of zich anderszins niet weten te onderscheiden, zullen de komende jaren de rekening gepresenteerd krijgen", besluit het rapport.

Tags: