ACM: "Kip van Morgen in strijd met mededingingswet"

ACM: "Kip van Morgen in strijd met mededingingswet"

Uit een voorlopige conclusie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijkt dat de kartelwaakhond de afspraken die verschillende ketens hebben gemaakt rond de Kip van Morgen in strijd vindt met het nationale kartelverbod.

"Geen voordeel voor consument"

De Kip van Morgen is een akkoord tussen de koepelorganisatie van supermarkten CBL en het productschap Pluimvee, Vlees en Eieren rond duurzame kipproductie. Omdat dergelijke afspraken per definitie vallen onder het kartelverbod had de ACM eerder beslist dat er uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor duurzame initiatieven, als de afspraken voldoen aan bepaalde criteria.

 

In haar analyse komt de ACM echter tot de conclusie dat de consument niet per definitie voordeel haalt uit de invoering van Kip van Morgen en er zelfs economisch op achteruit gaat. In het rapport wordt dan ook gevraagd of een dergelijke sectorbrede afspraak wel nodig was. Volgens de ACM is er immers sowieso al veel beweging rond verduurzaming.

 

Het rapport is voorlopig nog niet officieel vrijgegeven, maar er heerst wel al enige ongerustheid. "Als de ACM niet akkoord is, moeten we kijken of de wet aangepast kan worden of dat het concept aangepast kan worden", zegt Hans Huijbers van LTO Nederland aan Boerderij.nl.

Tags: