Ahold Delhaize in ‘constructief overleg’ met fabrikanten

Ahold Delhaize in ‘constructief overleg’ met fabrikanten

De fabrikantenverenigingen BABM in België en FNLI in Nederland krijgen toelichting over de lopende onderhandeling van Ahold Delhaize met zijn grootste leveranciers: “De dialoog is geopend”.

Vraag om toelichting

Enkele weken geleden lieten fabrikanten in België en Nederland hun ongenoegen blijken over de manier waarop de fusiegroep gesprekken voert met zijn honderd grootste leveranciers. De retailer zou te veel korting eisen, ook voor de periode die aan de fusie voorafging. De brief die de BABM hierover aan de voorzitter van het ketenoverleg stuurde (het was geen formele klacht, wel een vraag om toelichting) heeft intussen tot een gesprek geleid. 

 

Aan Levensmiddelenkrant bevestigt Ahold Delhaize-woordvoerder Peter Dercon dat er in België constructief overleg is geweest en dat dit er ook in Nederland zit aan te komen. Wat dit overleg concreet oplevert, is echter niet duidelijk. Ahold Delhaize zou met een aantal leveranciers al een akkoord hebben gesloten, terwijl met andere merkfabrikanten nog gesprekken lopen.