Ahold investeert opbrengst ICA in inkoop eigen aandelen

Ahold investeert opbrengst ICA in inkoop eigen aandelen

Met de ongeveer 2,5 miljard euro die Ahold begin 2013 ontving door de verkoop van haar belang in het Scandinavische ICA, heeft Ahold vooral eigen aandelen ingekocht. Binnenkort heeft Ahold de doelstelling van twee miljard euro aan ingekochte eigen aandelen gerealiseerd.

"De markt heeft altijd gelijk"

Vanochtend meldde Ahold in de wekelijkse update over de terugkoop van haar eigen aandelen dat het al voor ruim 1,91 miljard euro aan eigen aandelen heeft ingekocht. Daarmee ligt Ahold prima op schema om zijn doelstelling – twee miljard voor het einde van 2014 – te realiseren.

 

Nu Ahold deze doelstelling bijna heeft gehaald, is het de vraag of dit inkoopprogramma ook het gewenste effect heeft gerealiseerd. Is het puur een elegante manier om 'overtollig' cash te besteden? Of heeft Ahold daadwerkelijk de koers van het aandeel weten te stimuleren?

 

Het koersverloop toont in ieder geval een structurele stijging: sinds begin 2013, toen Ahold deze ronde van terugkoop van de eigen aandelen begon, heeft de koers zich tussen de 11 en 14 euro bewogen, terwijl het aandeel Ahold in de jaren 2010 tot en met 2012 op een prijs tussen de 8 en de 11 euro koerste.

 

Ahold-woordvoerder Tim van der Zanden wil echter van geen oorzakelijk verband weten tussen het inkoopprogramma en de ontwikkeling van de aandeelkoers. "We praten nooit over onze eigen beurskoers. Dat bepaalt de markt en de markt heeft altijd gelijk."

 

"Teruggeven eenmalige opbrengst van ICA"

Wil die markt toch niet liever dat bedrijven investeren in nieuwe initiatieven, in plaats van cash gebruiken om eigen aandelen in te kopen? Hoe blij worden aandeelhouders van dit inkoopprogramma? "Wij willen een goede balans vinden tussen investeren in duurzame groei en het uitkeren van cash aan onze aandeelhouders", zegt Van der Zanden. "De online plannen die we vorige week hebben aangekondigd en de overname van Spar in Tsjechië zijn daar voorbeelden van."

 

De miljardeninvestering in het inkoopprogramma voor eigen aandelen doet aandeelhouders van Ahold dus niets tekort. "Het is bij ons en-en", benadrukt Van der Zanden. "Per jaar investeren we voor bijna een miljard euro in onze winkels. Vrijwel geen enkele winkel is ouder dan zes jaar. Het programma is in feite het teruggeven van de eenmalige opbrengst van de verkoop van ICA aan onze aandeelhouders. Zij krijgen ook geen dividend meer van onze ICA-deelneming."

 

Volume inkoop wisselt naargelang interesse

Vorige week heeft Ahold ruim twee miljoen aandelen teruggekocht voor een totale waarde van 28,53 miljoen euro. Dat is ruim negen keer zo veel als in de week die daaraan voorafging (week 46, van 10 tot en met 14 november). Het wekelijkse volume aan ingekochte aandelen wisselt dus nogal.

 

Zo lag het in de tweede helft van september tot half oktober het volume ingekochte aandelen structureel hoog, met een piek van bijna 2,2 miljoen aandelen in week 39 (22-26 september), om in weken 43 en 44 (20-24 oktober en 27-31 oktober) scherp terug te vallen naar respectievelijk ruim 373.000 en ruim 196.000 aandelen.

 

"Wij kopen niet zelf in, maar geven een mandaat aan de bank om dit namens ons te doen", reageert Van der Zanden. "Hoeveel zij wekelijks opkopen, ligt dus bij de bank. Dat is geen keuze van Ahold. We mogen met onze aandeleninkoop de markt niet verstoren. Dus als je een week hebt met weinig volume in Ahold, zie je dat terug in het aantal aandelen dat wordt teruggekocht." De volatiliteit in het ingekochte volume is met andere woorden een afspiegeling van de interesse van beleggers in het aandeel.

 

Of Ahold volgend jaar opnieuw met een programma komt om eigen aandelen terug te kopen, kan de woordvoerder op dit moment nog niet zeggen. Dat zal volgens hem begin 2015 blijken, als Ahold de jaarcijfers over 2014 publiceert.

Tags: