Albert Heijn wil meer samenwerken met A-merken

Albert Heijn wil meer samenwerken met A-merken

Tijdens een overleg met de 35 grootste leveranciers heeft Albert Heijn aangegeven meer en beter te willen samenwerken met A-merken, om er zo voor te zorgen dat het marktaandeel stabiel blijft of terug kan groeien.

Cultuuromslag

Tijdens het overleg zijn nog geen concrete zaken afgesproken, maar het nieuwe assortiments- en inkoopteam van de winkelketen ging wel informeel in gesprek met de leveranciers. Daarin zien sommigen een cultuuromslag, waarbij Albert Heijn meer de aansluiting zoekt met A-merken: "Ze willen oprecht meer, beter en vaker samenwerken om vooruit te komen", zegt één van de leveranciers aan Distrifood.

 

De belangrijkste reden voor deze omslag zijn de tegenvallende halfjaarcijfers, die toonden dat er sprake was van een omzetdaling bij heel wat winkels en dat de keten primaire klanten verliest. Daardoor dreigt ook het marktaandeel van Albert Heijn terrein te verliezen.

 

Snellere veranderingen

Ook directeur Ton Croiset van Uchelen van het bestuursbureau van de AH-franchisers zegt de omzetontwikkelingen in de gaten te houden. "Ik heb echter niet de indruk dat het met de gemiddelde Albert Heijn-ondernemer slechter gaat dan met ondernemers van andere formules. Je ziet in zijn algemeenheid wel dat er binnen de groep die overgaat van C1000 naar Albert Heijn veel klappen vallen rond de ombouw en de aanpassingen", laat hij weten.

 

Hij wil graag dat er vanuit Albert Heijn meer veranderingen sneller worden doorgevoerd, om de terugvallende omzetten tegen te gaan.

Tags: