Brussels akkoord over duurzamere voeding

Brussels akkoord over duurzamere voeding

De Brusselse distributeurs verbinden zich ertoe tegen 2020 30% minder voedselafval te hebben en 20% meer ruimte te voorzien voor Belgische voeding. Dat maakt deel uit van een nieuw akkoord tussen het Brussels Gewest en de sector.

 

Richting "Good Food" in 2020

De Brusselse milieuminister Céline Fremault en de distributiesector, vertegenwoordigd door onder meer Comeos Brussel en Unizo, hebben een akkoord rond duurzame voeding getekend. De distributeurs beloven zich te engageren voor wat de minister de principes van “Good Food” noemt.  Die komen erop neer dat de distributeurs beloven gezonde, Belgische en biologische voeding actief te promoten, terwijl ze onverkochte producten ook opwaarderen en voedselverspilling tegengaan.

 

De strategie "Good Food", voor een duurzaam voedingssysteem in Brussel, is sinds 2015 in werking en voorziet ook in doelstellingen voor onder andere de horeca. Voor alle sectoren en kanalen geldt alvast de missie om tegen 2020 voedselafval met 30% terug te dringen.

 

Met de distributiesector is concreet afgesproken dat het duurzame voeding, zoals vleesvervangers, bioproducten en lokale voeding, zal promoten door onder andere twintig procent meer verkoopoppervlakte te voorzien in de supermarkten voor Belgische producten. Elke supermarkt in Brussel belooft voor die datum ook met minstens een organisatie samen te werken om voedseloverschotten aan te schenken. Verder moet de omzet van Brusselse bioproducten tegen 2020 met dertig procent stijgen.

 

Dertigtal engagementen rond duurzame voeding

In totaal gaan de belangenorganisaties een dertigtal engagementen aan, legt Fremault uit: “Samen willen we de consumptie van gezonde voeding en voedsel met een lagere voetafdruk promoten. Het verheugt me dat de handelssector wil meewerken aan deze overgang naar gezondere en milieuvriendelijkere voeding, die de voedselverspilling vermindert en onverkocht voedsel opwaardeert.”

 

Zeker in Brussel zijn de initiatieven van belang, meent de minister, aangezien voeding goed is voor een kwart van de milieu-impact van een Brussels gezin. Bovendien is toegang tot kwalitatieve voeding er extra uitdagend: 55.000 mensen hangen af van voedselhulp en een derde van alle Brusselaars leeft onder de armoedegrens.