Dieprode halfjaarcijfers voor Greenyard

Dieprode halfjaarcijfers voor Greenyard

In de eerste helft van zijn boekjaar heeft groentenproducent Greenyard zwaar verlies geleden: de listeriabesmetting in Hongarije, de droogte en enkele afboekingen zijn de belangrijkste oorzaken van de slechte resultaten.

 

Uitzonderlijk weer

De omzet van het groenten- en fruitconcern daalde tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar met 3,6% tot 1,983 miljard euro. De brutobedrijfswinst zonder eenmalige elementen (rebitda) kwam uit op 45,7 miljoen euro, bijna 40% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. “De drie hoofdredenen zijn het weer, druk op de prijzen en de terugroepactie”, zegt financieel directeur Geert Peeters. In de versdivisie was de impact het meest voelbaar, als gevolg van de aanhoudende droogte en de toenemende concurrentiedruk.

 

Het nettoresultaat van Greenyard ligt met een verlies van 113,4 miljoen euro ver beneden de verwachtingen: de kosten van de terugroepactie ten gevolge van de listeriacrisis bedroegen 22,6 miljoen euro. Daarnaast waren er enkele boekhoudkundige factoren: groeivertraging door de listeriabesmetting leidde tot een goodwill-afboeking van 29,2 miljoen euro en de verkoop van Horticulture, een kleinere divisie die zich toelegt op potgrond en substraten, veroorzaakte ook een afboeking van 44,9 miljoen omdat verwachte synergieën met Horticulture niet meer binnen Greenyard zullen worden gerealiseerd.

 

Ondanks de tegenvallende cijfers houdt Greenyard vast aan de in augustus gemaakte winstprognose: toen stuurde het al een waarschuwing uit dat de brutobedrijfswinst met 25% zou dalen over het gehele boekjaar.