Hogere kosten wegen op resultaat FrieslandCampina

Shutterstock.com

Friesland Campina heeft in 2020 fors minder winst gemaakt. De gevolgen van de coroncrisis en hoge herstructureringskosten liggen aan de basis van het mindere resultaat.

 

Wisselkoerseffecten

Ondanks de coronacrisis bleef de omzet van de zuivelgigant nagenoeg stabiel. De gerapporteerde omzet daalde weliswaar met 1,4% tot 11,1 miljard, maar dat was voornamelijk te wijten aan negatieve wisselkoerseffecten. Verder compenseerden de hogere opbrengsten van ingredients (bijvoorbeeld voor sportvoeding), de retail en e-commerce de lagere verkopen in Hongkong en in het out-of-home-kanaal.

 

In tegenstelling tot de omzet nam de bedrijfwinst een flinke duik (-38%) en kwam uit op 268 miljoen euro. Herstructureringskosten ten belope van 106 miljoen euro en negatieve valuta-effecten wogen op het resultaat. Zonder die éénmalige kosten en de wisselkoerseffecten daalde het bedrijfsresultaat met 10,9%. Netto bleef er uiteindelijk 79 miljoen euro winst over, een daling van 71,6% in vergelijking met 2019.

 

CEO Hein Schumacher verwacht dat de gevolgen van de crisis zich zeker nog tot midden dit jaar zullen laten voelen. “Hoewel er licht aan het einde van de tunnel is nu de vaccinatieprogramma’s wereldwijd op gang komen, zitten we de komende maanden nog volop in de coronacrisis. Het eerste halfjaar van 2021 zullen daardoor de resultaten nog steeds onder druk staan. Ik ben er echter van overtuigd dat de versnelling van onze strategie in combinatie met structurele kostenbesparingen, ons in staat zal stellen schokken beter op te vangen en de positieve impact in de post-coronaperiode te vergroten.”