Joint venture rond Passoã is rond

Joint venture rond Passoã is rond

Het Franse drankenconcern Rémy Cointreau en het Nederlandse Lucas Bols richten een joint venture op voor likeurmerk Passoã. De Nederlanders krijgen de leiding over de joint venture, die een jaaromzet van 18 miljoen euro ambieert.

"Iconisch premiumerk"

Anderhalve maand nadat bekend werd dat Lucas Bols en Rémy Cointreau de intentie hadden een joint venture op te richten voor de passievruchtenlikeur Passoã, zijn beide partijen het eens geworden over de modaliteiten. De Frans-Nederlandse joint venture zal in Frankrijk gevestigd zijn, de Nederlanders nemen de dagelijkse leiding op zich en krijgen ook operationele en financiële zeggenschap over de joint venture. Bij de oprichting pompt Lucas Bols vijf miljoen euro in de firma om het benodigde werkkapitaal te financieren. Ook is afgesproken dat Lucas Bols alle aandelen van Rémy Cointreau in de joint venture “te zijner tijd” kan overnemen. De transactie wordt naar verwachting vóór het eind van dit jaar afgerond.

 

“We zijn zeer verheugd dat we de kans krijgen om het merk Passoã – een merk waar ik al 25 jaar mee bekend ben – verder uit te bouwen”, zegt Huub van Doorne, CEO van Lucas Bols. “Met Passoã voegen wij een iconisch premiummerk toe aan onze portefeuille van wereldwijde merken. Hierdoor versterken wij onze positie op een aantal van onze belangrijkste markten en zal ons bestaande distributienetwerk beter worden benut. Bovendien zien wij kansen voor verdere groei van het merk Passoã in een aantal markten, waaronder de VS.”

 

"Heroriëntatie op ultrapremium"

Valérie Chapoulaud-Floquet, CEO van de Rémy Cointreau Group, is er dan weer van “overtuigd dat het merk Passoã onder leiding van Lucas Bols zal floreren en tot zijn volledige potentieel zal komen. Bovendien stelt de oprichting van deze joint venture Rémy Cointreau in staat de heroriëntatie op haar portfolio ultrapremium merken te versnellen, wat de kern van de groepsstrategie is.”

 

Passoã werd in 1986 gecreëerd en wordt sindsdien gebotteld in het Franse Angers. De drank wordt in ruim 40 landen verkocht, waarbij 85 procent van de omzet uit West-Europa komt. De rest wordt in Noord-Amerika en Japan verkocht. De joint venture zal naar verwachting een omzet van 18 miljoen euro op jaarbasis genereren.