Lagere schulden zorgen voor hogere winst bij Bols

Lagere schulden zorgen voor hogere winst bij Bols

Jenever- en likeurproducent Lucas Bols heeft in de eerste helft van het boekjaar 2015/2016 een nettowinst behaald van 7,7 miljoen euro. Dat is bijna vier keer zoveel als een jaar geleden, toen de nettowinst op 2 miljoen euro strandde.

Omzetdaling

Bols schrijft die hogere nettowinst toe aan de lagere nettoschuld, waardoor er minder financieringskosten waren. De omzet van Bols daalde in dezelfde periode wel met bijna 3 procent naar 39,4 miljoen euro.


Die lagere omzet was het gevolg van de eenmalige voorraadafbouw in de regio Azië-Pacific. In Noord-Amerika was daarentegen sprake van een omzetgroei van 3,4 procent bij constante wisselkoersen. Ongunstige wisselkoerseffecten hadden echter een negatieve impact van 0,2 miljoen euro op de omzet.


Bols verwacht op lange termijn een groei van de globale merken en een stabilisatie van de regionale merken. "Globaal gesproken zorgen de verbeterende economische omstandigheden wereldwijd voor een positievere horeca-omgeving en een groeiende cocktailcultuur; beide stuwen de verdere ontwikkeling van onze wereldwijde merken. We zullen ons blijven richten op versnelling van de groei van onze merken in de VS door middel van onze Lucas Bols USA-organisatie", staat te lezen in het persbericht.

Tags: