"Meeste ombouw-Jumbo's halen omzetniveau niet"

"Meeste ombouw-Jumbo's halen omzetniveau niet"

Het merendeel van de voormalige C1000-winkels die nu zijn omgebouwd naar Jumbo's haalt het oude omzetniveau op dit moment niet. Dat zou althans blijken uit gegevens in handen van het vakblad Distrifood.

Slechts één op drie zou meer omzet boeken

In totaal is van 77 winkels de omzet in week 4 van dit jaar vergeleken met de gemiddelde omzet over de eerste helft van 2013. Uit de vergelijking blijkt dat 47 van de nieuwe Jumbo-supermarkten hun oude C1000-omzet niet halen. Bij een aantal winkels loopt het omzetverlies op tot boven de vijftigduizend euro. Bij 22 vestigingen ligt het omzetverlies tussen de twintig- en vijftigduizend euro.

Toch is de ombouw niet voor alle supermarkten een probleem: bijna één op de drie nieuwe Jumbo's boekt wel een omzetplus in vergelijking met het eerste halfjaar van 2011.

 

Jumbo zelf ziet omzetstijging

Distrifood ziet hierin een nieuwe aanwijzing dat voormalige klanten van C1000 niet zomaar na de ombouw meewisselen naar de nieuwe formule. "C1000-klanten laten zich niet zomaar een andere formule in de maag splitsen en dat wisten wij als C1000-ondernemers natuurlijk wel", zo wordt een ondernemer geciteerd. Al kunnen ook nog andere factoren meespelen, aangezien de omzet van slechts één specifieke week wordt vergeleken met de resultaten van een volledig halfjaar in 2013.

 

De cijfers van Distrifood, afkomstig uit een interne publicatie van Jumbo, zouden in tegenspraak zijn met eerdere mededelingen van Jumbo zelf. Bij de bekendmaking van de cijfers over 2013 stelde Jumbo nog dat de "naar Jumbo omgebouwde C1000-winkels gemiddeld genomen ruimschoots de geplande omzetniveau's realiseren en in totaal een stijging laten zien ten opzichte van de oude C1000-omzet".

Tags: