Meten en weten zorgt voor revolutie in eten

Meten en weten zorgt voor revolutie in eten

Technologie biedt het gereedschap om meer te meten en weten over eten. De groep consumenten die meer kennis wil over voeding groeit en ook de technologieën zijn al aanwezig of in ontwikkeling, zo blijkt uit het rapport 'Een gezonde toekomst: De kansen van de gezondheidstrend voor foodbedrijven' van ING Economisch Bureau.

Vraag naar persoonlijk afgestemde voeding

Voor jongeren zijn social media en het gedrag van rolmodellen aanleiding om zich in voeding te verdiepen, maar ook een groeiende groep (oudere) consumenten wil vanwege een medische noodzaak meer grip op hun eigen voeding wil krijgen. De consument gaat meer vragen om persoonlijk afgestemde voeding. De uitdaging voor de foodsector is dan om consumenten individueel inzicht te geven in hoe hun voeding bijdraagt aan persoonlijke doelen en een gezond voedingspatroon.

 

Bij de vraag naar gezonde voeding gaan de vijf G’s - gemak, genieten, gezond, goedkoop en goed gedrag - de voedingskeuzes van consumenten bepalen en wordt het criterium gezondheid belangrijker. Bijna 40 procent van de Nederlanders heeft het voornemen om gezonder te gaan eten. Onder deze groep zijn relatief veel jongeren, alleenstaanden, gezinnen en stadsbewoners. 

 

Die vraag naar gezonde voeding groeit door de demografische ontwikkeling in Nederland en West-Europa. Ouderen en hoger opgeleiden eten gezonder en hun aandeel in de bevolking neemt toe.

 

Impact consumententechnologie stijgt

 

De impact van consumententechnologie op wat en hoe we eten neemt toe. Technologieën zoals mobiel internet, social media en 'health tools' maken informatie en kennis over voeding beter vind-, deel- en meetbaar. Big data-toepassingen maken deze drie consumententechnologieën koppelbaar. Op deze manier creëert 'big data' kansen voor nieuwe businessmodellen, bijvoorbeeld via mass-customization.

 

Voor foodondernemers is het dus van belang om in te zien dat de veranderende vraag de gehele keten beïnvloedt. Werk aan een gezondere positionering door middel van stappen in productiewijze, assortiment en marketing, luidt het advies van ING. De bedrijfsomgeving verandert immers door technologie: "Blijf op de hoogte van de nieuwste consumententechnologie en zet die kennis in om gezondheidsinformatie van producten beter deel-, vind- en meetbaar te maken. Ontwikkel nieuwe businessmodellen op het raakvlak van voeding en gezondheid en verken de samenwerking met medische en technologische partijen."

 

Foodretailers: benut regiefunctie keten

Bedrijven in foodretail kunnen profiteren van de consumentenvraag door kritische jonge consumenten en professionals te betrekken bij productontwikkeling en marketing. Concreet: "Verschaf begrijpelijke informatie over ingrediënten, voedingsstoffen, calorieën en dagelijkse richtlijnen en doe dit zowel fysiek als digitaal. Koppel dit aan tips over een gezonde leefstijl."

 

Nog enkele andere tips uit het ING-rapport:

  • Maak de gezonde keuze de gemakkelijke keuze. Denk aan fruit bij de kassa in plaats van snoep, een hoger aandeel gezonde aanbiedingen en ruimte voor gezonde opties op de menukaart.
  • Benut de regiefunctie van foodretail om de keten in beweging te zetten. Vertaal de gezondheidsbehoefte door naar eisen aan huismerkleveranciers, werk samen om gezonde producten beter voor het voetlicht te brengen en dring aan op eenduidig gebruik van gezondheidstermen en -keurmerken op producten.

 

Verdeeld over prijs en informatie

De meningen van consumenten over de prijs van gezonde voeding zijn echter verdeeld. De prijs van gezonde voeding is voor 14 procent van de consumenten een barrière om gezonder te eten. Anderzijds zegt bijna 40 procent van de consumenten bereid te zijn om meer te betalen voor gezonde voeding.

 

De consument is evenwel vooral thuis bezig met de gezondheid van zijn voeding. Slechts een op de tien heeft volledig vertrouwen in voedseletiketten en ruim 25 procent van de consumenten vindt de informatie op etiketten onvoldoende.

 

Het rapport 'Een gezonde toekomst: De kansen van de gezondheidstrend voor foodbedrijven' van ING Economisch Bureau is te lezen via https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_themavisie-food-een-gezonde-toekomst_tcm162-92903.pdf

Tags: