Omzet bio in supers steeg fors in eerste jaarhelft

Omzet bio in supers steeg fors in eerste jaarhelft

De biologische omzet in de supermarkten steeg fors in de eerste helft van dit jaar. De verkoop van vooral droge kruidenierswaren, brood, banket en ontbijtgranen deed het goed met respectievelijk 31% en 30%.

Introducties AH Biologisch en Jumbo Biologisch

Ook de omzet van vlees liep weer op, met 10%, na een daling vorig jaar. Ook eieren deden het goed met +10%. Al profiteren biologische winkels niet mee van de groei: zij dalen iets in omzet. Dat lijkt direct samen te hangen met de sterkere concurrentie van de supermarkten. 

 

"De introducties van AH Biologisch en Jumbo Biologisch, samen goed voor bijna 60% marktaandeel, hebben het biologisch aanbod sterk verbeterd en verbreed. Ook andere supermarkten werden dit eerste half jaar actiever met biologisch", ziet Bavo van den Idsert, directeur van Bionext

 

Biologisch wereldwijd

De markten in de VS en de EU zijn belangrijk voor de groei van de wereldwijde omzet. De omzet in de VS steeg in 2014 met 11% naar meer dan 35 miljard dollar. Daarmee is het marktaandeel gegroeid naar bijna 5%, terwijl het biologisch landbouwareaal slechts 1,5% bedraagt. De VS zijn dus sterk afhankelijk van de import van biologische producten. 


In Zweden steeg de biologische omzet vorig jaar met 35%. Dit komt door een groeiend bewustzijn bij de consument, aangewakkerd door voedselschandalen. Ook gericht overheidsbeleid speelt een rol: de Deense overheid zette bijvoorbeeld een speciaal programma op voor de certificering van biologische catering en restaurants.

 

Inmiddels zijn in Zweden meer dan 1.000 hotels, restaurants en bedrijfsrestaurants inmiddels gecertificeerd en serveren zij maaltijden met minimaal 25% (brons), 60% (zilver) of 80% (goud) biologische ingrediënten. Van den Idsert: "In Nederland heeft de stichting Eko-keurmerk een soortgelijk certificeringssysteem recent opgezet voor restaurants".

 

Biologische productie blijft achter

De productie van biologische voeding in Nederland blijft, net als in omringende landen, echter achter bij de vraag. Aandacht voor omschakelen naar biologische landbouw wordt een kernfactor om aan de groeiende vraag te kunnen blijven voldoen. Voor Nederland komt de sterke exportpositie naar omringende landen immers in gevaar wanneer de groei van de biologische landbouwsector achterblijft. 

 

Steeds meer EU-landen voeren een actief stimuleringsbeleid voor de biologische landbouw. Bedrijven die hierin verantwoordelijkheden nemen, bijvoorbeeld in de vorm van langjarige afnamecontracten, kunnen op middellange termijn grotere leveringszekerheid bieden dan bedrijven die geen binding aangaan in de keten. 

Tags: