PepsiCo versnelt klimaatinspanningen

PepsiCo

Dranken- en voedingsconcern PepsiCo wil de netto-uitstoot van broeikasgassen in zijn volledige toeleveringsketen tegen 2040 reduceren tot nul. Dat is 10 jaar eerder dan in het Akkoord van Parijs werd gevraagd.

 

Twee fasen

Het Amerikaanse bedrijf wil in eerste instantie de broeikasgasemissies in zijn directe activiteiten met 75% verminderen tegen 2030, en met 40% in het gedeelte van de waardeketen dat buiten de eigen activiteiten valt. PepsiCo mikt daarmee op een vermindering van de uitstoot van 26 miljoen ton het komende decennium. Tegen 2040 wil het frisdrank- en snackconcern de netto-uitstoot dan herleiden tot nul.

 

“De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds erger, en we moeten de dringende, systematische aanpassingen die nodig zijn om hier iets aan te doen, versnellen”, verklaart Ramon Laguarta, de CEO van PepsiCo. “Onze ambitieuze klimaatdoelstelling zal ons op weg helpen naar de moeilijke, maar noodzakelijke weg voorwaarts – er is eenvoudigweg geen andere optie dan onmiddellijke en agressieve actie.”

 

De inspanningen van PepsiCo situeren zich op vier gebieden: landbouw, verpakking, distributie en operaties. Zo wil het bedrijf de duurzame landbouw verder opschalen, de biodiversiteit bevorderen en de ontbossing afremmen. De onderneming wil zijn wereldwijde netwerk van demonstratieboerderijen uitbreiden, die lokale training en tools bieden om duurzame praktijken te implementeren en het levensonderhoud van boeren te verbeteren.

 

Daarnaast wil PepsiCo minder nieuw plastic gebruiken en meer inzetten op gerecycleerde grondstoffen voor verpakkingen. Andere maatregelen zijn het terugdringen van zakelijke vluchten voor personeel en het aanwenden van hernieuwbare energie in kantoren en distributiecentra.