Plantageholding Fruit Farm Group van Hein Deprez op ramkoers met schuldeisers

Shutterstock

Landbouwondernemer Hein Deprez heeft nog maar net zijn bedrijf Greenyard in rustiger vaarwater geloodst, of een nieuwe crisis dient zich aan. Het plan om plantageholding Fruit Farm Group uit acute schuldenzorgen te halen, botst op felle weerstand.

 

Hoge nood

Concreet slaagde Deprez er niet in om voldoende steun te vinden voor een schuldherschikking waarbij de obligatiehouders amper 10,5% van hun inleg zouden terugzien, meldt De Standaard. In het "best case scenario" zou dat over vier jaar gespreid nog kunnen oplopen tot 16,5%.

 

De nood is hoog voor de Fruit Farm Group, die de afgelopen zes maanden kon genieten van bescherming tegen zijn schuldeisers. Nu dat schild weg is, zou in principe eender welke schuldeiser nu het faillissement kunnen forceren. Niemand lijkt het echter vooralsnog zo hard te willen spelen.

 

Ironisch genoeg is het net de recente kapitaalinjectie door Marc Coucke bij Greenyard - die bij dat bedrijf de grootste zorgen omtrent de schuldenberg wegnam - die Deprez nu parten speelt. Heel wat obligatiehouders van Fruit Farm Group menen dat Deprez hiermee genoeg financiële ademruimte kreeg om zelf een extra inspanning te leveren voor zijn plantagegroep. Het aandeel van Greenyard veerde daardoor namelijk flink op, waardoor Deprez zijn vermogen op papier flink zag toenemen.

 

Fors teruggelopen areaal

Fruit Farm Group is niet meer dezelfde onderneming als in 2014, toen heel wat obligatiehouders intekenden op een lening van zestig miljoen euro die met een rente van 5,75% bijzonder aantrekkelijk leek. Door allerhande perikelen blijft er van de toenmalige 5700 hectare vandaag nog amper een areaal van 2031 hectare over in Brazilië, Turkije, Uruguay en Zuid-Afrika. Van de ambitie van Deprez om het bedrijf uit te bouwen tot een wereldspeler die kan wedijveren met kolossen als Chiquita blijft weinig over.

 

De laatste poging van Deprez om Fruit Farm Group weer vlot te trekken, met de verkoop van het Turkse kersen- en vijgenbedrijf Alara Tarim, draaide op een sisser uit. Sindsdien overleefde het bedrijf dankzij een krediet van Patronale Life, een kleinere levensverzekeraar die indertijd voor vijf miljoen euro intekende op de obligatielening. 

 

Verlenging aanvaardingstermijn reddingsplan

Datzelfde Patronale Life staat nu vooraan in de rij als overnemer voor de gezonde onderdelen van Fruit Farm Group. Een eerste poging om die deal te bezegelen botste echter op een njet van de rechter, ook na beroep van Deprez. Nu ligt dus het "ultieme voorstel" voor een zware schuldherschikking op de tafel.

 

Het is nu afwachten wat de volgende etappe wordt: eerstdaags beslist Fruit Farm Group of het de aanvaardingstermijn voor het reddingsplan zal verlengen om de obligatiehouders alsnog te overhalen. Volgens De Standaard is er toch sprake van enig optimisme dat er voldoende steun voor het plan zal gevonden worden. De vereiste drempel om het plan door te duwen is 75%.