Retailallianties geen bron van oneerlijke concurrentie, zegt Europa

Retailallianties geen bron van oneerlijke concurrentie, zegt Europa
Foto : artjazz / Shutterstock.com

Allianties tussen grote foodretailers hebben geen nefaste impact op de landbouwprijzen en evenmin veroorzaken ze hogere verkoopprijzen aan de consument, concludeert een nieuw onderzoeksrapport van de Europese Commissie.

 

Geen algemene conclusies

Zijn samenwerkingsverbanden zoals Coopernic (met o.a. Ahold Delhaize), AgeCore (met Colruyt, Intermarché en Edeka) of Eurelec (E. Leclerc en Rewe) funest voor de concurrentieverhoudingen op de voedingsmarkt? Niet volgens een nieuw rapport van het onderzoekscentrum van de Europese Commissie, dat vorige week werd gepubliceerd: het onderzoek vond geen bewijzen van systematische oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen.

 

Het rapport kwam er op vraag van het Europese parlement: als gevolg van enkele openlijke handelsconflicten ontstond de afgelopen jaren namelijk ongerustheid over de mogelijk negatieve gevolgen van allianties tussen grote foodretailers in Europa. Inkoopverenigingen en andere samenwerkingsverbanden zouden het machtsevenwicht in de sector verstoren, waardoor landbouwers geen faire prijzen krijgen voor hun producten en ook (merk)fabrikanten onder een zware onderhandelingsdruk komen. Een afname van de onderlinge concurrentie zou ook hogere consumentenprijzen met zich meebrengen.

 

Dat alles lijkt echter niet het geval, al ziet het rapport wel grote verschillen tussen retailallianties en hoedt het zich voor algemene conclusies. De samenwerkingsverbanden versterken het concurrentievermogen van retailers, die minstens een deel van de verkregen voordelen doorspelen naar de consument. Consolidatie kan onder bepaalde omstandigheden mogelijk wel schade berokkenen aan toeleveranciers, maar de huidige regelgeving met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken volstaat om zulke problemen aan te pakken.

 

Tegengewicht tegen multinationals

EuroCommerce, de stem van de Europese retail- en groothandelssector, juicht de conclusies toe. In een reactie aan European Supermarket Magazine zegt directeur Christian Verschueren dat retailers zulke allianties nodig hebben om competitief te blijven: "Retailers werken met lage marges. Allianties stellen hen in staat een tegengewicht te vormen tegen de sterkere onderhandelingspositie van grote leveranciers, en zo de consument de producten te leveren die hij wil hebben, tegen een redelijke prijs. De grote multinationale leveranciers opereren wereldwijd, behalen aanzienlijke marges en hebben de macht om voorwaarden te stellen in de toeleveringsketen. De meeste retailers zijn slechts in een beperkt aantal landen in Europa aanwezig en sluiten zich aan bij allianties om een redelijke onderhandelingspositie te verkrijgen en het voordeel door te geven aan de consument." Verschueren wijst er ook op dat retailallianties bijdragen aan de totstandkoming van een echte Europese interne markt.

 

Else Groen, directeur van Independent Retail Europe (dat kleinere, onafhankelijke retailers vertegenwoordigt), zit op dezelfde lijn: "Allianties dragen ertoe bij dat onze Europese detailhandelsmarkt divers blijft, ze zijn dan ook een essentieel onderdeel van alle toeleveringsketens voor consumptiegoederen. Het belang voor de consumenten van lokale retailers in zowel landelijke als stedelijke gebieden werd tijdens de huidige coronacrisis opnieuw aangetoond."